تبلیغات
ایران ، ،تاریخ و فرهنگ ، تات ، تاکستان ، تاتی ، چهره های تات ، هنر - اردشیر بابکان بنیانگذار ونخستین پادشاه امپراتوری ساسانی
ایران ، ،تاریخ و فرهنگ ، تات ، تاکستان ، تاتی ، چهره های تات ، هنر

اردشیر بابکان بنیانگذار ونخستین پادشاه امپراتوری ساسانی

نویسنده :بهمن رحمانی
تاریخ:سه شنبه 4 آذر 1393-12:55 ب.ظ

اردشیر بابکان بنیانگذار ونخستین پادشاه امپراتوری ساسانی :اردشیر یکم ساسانی، نامی به اردشیر بابکان بنیانگذار و سر سلسله ی  این دودمان است .وی پس از شکست یافتن اردوان پنجم واپسین شاهنشاه اشکانی در سال ۲۲۴ میلادی در دشت هرمزدگان، دودمان اشکانی را برانداخت و سلسلهٔ ساسانی را بنیان گذاشت. اردشیر از آن پس خود راشاهنشاه نامید .

پیرامون تبار و نیای اردشیر، گزارش‌های تاریخیِ متفاوتی وجود دارد.

براساس گزارش محمد پسر جریر تبری (طبری )صاحب کتاب گرانقدر تاریخ طبری اردشیر پسر بابک پسر ساسان است.

گزارش دیگری  در کتاب  کارنامه اردشیر بابکان آمده است. شاهنامه ی فردوسی نیز همان بیان را چنین آورده است : اردشیر، زاده ی  ازدواج ساسان فردی از نوادگان دارا با دختر بابک، حاکمی محلی در ایالت پارس بوده است.

اردشیر بر پایه ی گزارش طبری در حومه ی شهر باستانی استخر (اصطخرِ ) در ناحیه ی پارس زاده شد.  اردشیر در هفت سالگی به نزد فرمانده دژ دارابگرد فرستاد شد؛ پس از مرگ فرمانده، اردشیر بر جای وی نشست و ارگ بد دژ دارابگرد شد.

بابک، شاه محلی پارس که گوچهر نام داشت را سرنگون ساخت وپسرش شاپور را به‌جای وی گماشت. براساس گزارش طبری، شاپور و پدرش بابک به‌ناگاه مردند و اردشیر حاکم پارس شد. کشمکش میان اردشیر با پادشاه اشکانی بالا گرفت و سرانجام در تاریخ ۲۸ آوریل (برابر با ۹ اردیبهشت) ۲۲۴ میلادی، اردشیر با لشکر اردوان پنجم در دشت هرمزدگان روبرو شد و طی این جنگ، اردوان شاهنشاه اشکانی کشته شد.

بر پایه ی گزارش‌های سلطنتی، این بابک بود که گوچهر شاه محلی پارس را سرنگون ساخت و پسرش شاپور را بر جای وی نشاند؛ اردشیر از پذیرش گماشتن شاپور سرباز زد و برادر خویش و هر که در برابرش ایستاد را حذف کرد و سپس سکه‌ای منقوش به چهره ی خود بر روی سکه و پدرش بابک در پشت سکه ضرب کرد. ا

اردشیر نقش بسزایی در توسعه ی  ایدئولوژی شاهنشاهی داشته است. وی کوشید تا خویش را به مثابه ی مذداپرستی مرتبط با خدا و دارنده ی فره ایزدی بنمایاند. پادشاهی وی به‌عنوان نورسته‌ای برحق از نسل شاهان اسطوره‌ای ایرانی بیان گر جایگاه ممتازی است که میراث هخامنشی در ذهن نخستین شاهنشاهان ساسانی داشته است. 

اردشیر برای یادبود پیروزی‌هایش، اقدام به نقر سنگ‌نگاره در فیروزآباد (شهر گور یا اردشیرخوره)، نقش رجب و نقش رستم کرده‌است؛ در سنگ‌نگارهٔ وی در نقش رستم، اردشیر و اهورامزدا سوار بر اسب در برابر یکدیگرند و پیکر اردوان و اهریمن زیر سم اسبان اردشیر و اهورامزدا تصویر شده‌است.

از این نقش چنین برمی‌آید که اردشیر می‌پنداشته و یا می‌خواسته دیگران بپندارند که حاکمیت وی بر سرزمینی که در کتیبه‌ها «ایرانشهر» خوانده می‌شده، از سوی پروردگار مقرر شده‌است.

واژه ی ایران، پیش از این، در اوستا  به صورت ( آ ا ایرانو ) و به‌عنوان «نام سرزمین اسطوره‌ای آریاییان» به کار رفته است .

در دوران اردشیر، عنوان «ایران» بر جغرافیای زیر حاکمیت ساسانیان اطلاق شد. اندیشه ی «ایران»، هم برای جامعه های زردشتی و هم نا زردشتی سراسر شاهنشاهی پذیرفته شد و حافظه ی  جمعی ایرانیان در مرحله های گوناگون و لایه‌های مختلف جامعه ی  ایرانی تا به امروز ادامه یافت و زنده ماند.

آنچه روشن است این است که مفهوم «ایران»، پیشتر کاربردی مذهبی نیز داشته و سپس به پیدایش صورت سیاسی آن و در مفهوم مجموعه‌ای جغرافیایی از سرزمین‌ها انجامیده‌است.


اردشیر بابکان موسس سلسله ی ساسانیان


اردشیر بابکان یا پاپکان بنیانگذار شاهنشاهی ساسانی است. اردشیر پاپکان در ۲۳ ژوئن سال ۲۲۶ میلادی در نیایشگاه ناهید تاجگذاری کرد و شاه ایران شد و ملی گرایی ایرانی را بر محور آموزشهای زرتشت احیاء کرد.

با پیروی از روش اردشیر، دیلمیان و صفویان بعدا ملی گرایی ایرانی را بر محور ایراندوستی و مذهب شیعه زنده کردند.

اردشیر که قبلا حکمران پارس و نگهبان آتشکده آن بود پیش از تاجگذاری، به حکومت اشکانیان که بر اثر فساد داخلی رو به ضعف گذارده بودند و در برابر رومیان کوتاه می آمدند برانداخته بود.

اردشیر  رومیان را هم شکست سخت داد و از شرق واپس راند در مراسم تاجگذاری، همانند داریوش بزرگ گفت که به خواست اهورامزدا شاه ایرانیان می شود که مردمی نجیب و بزرگوار هستند و دروغ نمی گویند.

مردم کرمان که اردشیر قبلا در نظر داشت آنجا را پایتخت ایران کند به منظور نشان دادن خرسندی خود از پیروزی او بر اردوان و به شاهی رسیدنش، شهری را که در آن استان ساخته بود به اردشیر نامگذاری کردند.

این شهر از زمان  یورش و چیرگی تازیان  بردسیر تلفظ می شود، پیشتر روستای کوچکی بود که توسط اردشیر عمران و توسعه داده شده و به صورت شهر درآمده بود.

ساسان ، موبدی از دودمان نجبا بود بر آتشکده ی آناهیتا در شهر استخر ریاست داشت . پسرش بابک در شهر خیر در کنار دریاجه ی بختگان حکومت می کرد . بابک پس از ساسان جانشین پدر شد و خود را شاه خواند (208 م)

در این تاریخ شهر استخر به دست گوچیهر شاه بازرنگی بود . بازرنگیان در نیسایه که در جهت دیوار های سفیدش در دوره ی اسلامی بیضا نام گرفت ، سلطنت داشتند.

چون گوچیهر پادشاه بازرنگی در آن نواحی امیر بزرگ بود ، بابک برای پسرش اردشیر از وی منصب ارگبدی دارابگرد را بگرفت.

در سال ( 212م) اردشیر بر گوجهیر قیام کرد و شهر نسا ( بیضا ) را به تصرف در آورد و به جای وی نشست.

جون بابک درگذشت شاهپور جانشین او شد . میان دو برادر یعنی شاهپور و اردشیر نزاع درگرفت. اردشیر به برادر مهتر خود حسد می برد، اما شاهپور بر اثر اتفاق بمرد .

اردشیر در سال 212 میلادر به آسانی جای او نشست  و سپس  بر کرمان دست یافت و تا سواحل خلیج فارس پیش رفت.

پس از آن شادشاهپور اصفهان را بکشت و روانه ی اهواز شد و سرانجام در جنگ سختی که بین او و اردوان پنجم در هرمزگان درگرفت ، اردوان را شکست داد و با مرگ او سلسله ی اشکانی بر افتاد ( 28 آوریل سال 224م)

پس از این نبرد پیروزمندانه به تیسفون آمد و بر تخت نشست.

 
نوع مطلب : استان اذربایجان غربی  اردبیل  تپه باستانی کندر  جلد کتاب سایکل توریست  جلد کتاب سایکل توریست  تات ، تاكستان ، فرهنگ ، تاریخ  استان آذر بایجان شرقی  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تاریخ فرهنگ 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
smore.com
جمعه 4 مرداد 1398 03:05 ب.ظ
An impressive share! I have just forwarded this onto a colleague who has been doing
a little homework on this. And he in fact bought me breakfast due to
the fact that I discovered it for him... lol.
So let me reword this.... Thank YOU for the meal!! But yeah, thanx
for spending the time to discuss this subject here on your
web site. natalielise plenty of fish
plenty of fish dating site
پنجشنبه 3 مرداد 1398 03:16 ب.ظ
Greetings! I've been reading your weblog for some time now and finally got the
bravery to go ahead and give you a shout out from
Atascocita Texas! Just wanted to tell you keep up the good job!
plenty of fish dating site
چهارشنبه 2 مرداد 1398 11:47 ق.ظ
You have made some really good points there.
I checked on the internet to learn more about the issue and found
most people will go along with your views on this website.
plenty of fish dating site
سه شنبه 1 مرداد 1398 03:55 ب.ظ
Hi, I think your blog might be having browser compatibility issues.

When I look at your website in Chrome, it looks fine but when opening
in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick
heads up! Other then that, terrific blog!
how to get help in windows 10
چهارشنبه 26 تیر 1398 07:58 ق.ظ
Thanks for finally writing about >ایران ، ،تاریخ و فرهنگ ، تات ، تاکستان ،
تاتی ، چهره های تات ، هنر - اردشیر بابکان بنیانگذار ونخستین
پادشاه امپراتوری ساسانی <Loved it!
quest bars cheap 2019 coupon
سه شنبه 18 تیر 1398 08:59 ق.ظ
First of all I want to say terrific blog! I had a quick question that I'd like to ask if you do not mind.

I was curious to find out how you center yourself and clear
your thoughts before writing. I have had a hard time clearing
my thoughts in getting my thoughts out there. I do take pleasure
in writing but it just seems like the first 10 to 15 minutes are usually wasted simply just trying to figure out how to begin. Any suggestions or tips?
Thank you!
quest bars cheap
دوشنبه 27 خرداد 1398 12:48 ب.ظ
Amazing! Its really awesome piece of writing, I have got much clear idea regarding from this paragraph.
viagra free shipping canada
شنبه 18 خرداد 1398 11:21 ق.ظ

Hey! Do you know if they make any plugins to safeguard against hackers? I'm kinda paranoid about losing everything I've worked hard on. Any recommendations?
gamefly free trial
یکشنبه 12 خرداد 1398 11:51 ب.ظ
Wonderful beat ! I would like to apprentice at the same time as you amend your website, how could
i subscribe for a blog web site? The account helped me a appropriate deal.
I had been a little bit familiar of this your broadcast offered bright clear concept
gamefly free trial
یکشنبه 12 خرداد 1398 01:13 ب.ظ
Hi mates, how is all, and what you want to say concerning this paragraph, in my view its genuinely awesome in support of me.
gamefly free trial
پنجشنبه 9 خرداد 1398 02:05 ب.ظ
It's very trouble-free to find out any topic on web as compared to
books, as I found this piece of writing at this site.
Can you grow taller with exercise?
جمعه 30 تیر 1396 01:12 ب.ظ
You've made some decent points there. I checked on the net
to find out more about the issue and found most people will
go along with your views on this site.
http://elsienorling.jimdo.com/
جمعه 29 اردیبهشت 1396 02:38 ب.ظ
If you want to improve your knowledge only keep visiting this web page and be updated with
the latest news update posted here.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر