تبلیغات
ایران ، ،تاریخ و فرهنگ ، تات ، تاکستان ، تاتی ، چهره های تات ، هنر - موسیقی در عصر ماد ها
ایران ، ،تاریخ و فرهنگ ، تات ، تاکستان ، تاتی ، چهره های تات ، هنر

موسیقی در عصر ماد ها

نویسنده :بهمن رحمانی
تاریخ:دوشنبه 28 دی 1394-08:03 ق.ظ
مادها  ( 708-550 ق.م) 


تاریخ رسمی ایران را از زمان مادها (تیره ای از قوم آریایی) می دانند که تا پایان سلسله ساسانیان حدود 1500 سال را در بر می گیرد.
نخستین مردمی که به ایران آمدند اقوامی بودند که خود را آریایی (مردم نجیب و شریف ) نامیدند.

اقوام آریایی تیره ای از نژاد هند و اروپا بودند که از آغاز قرن هفتم پیش از میلاد، از شمال به فلات ایران مهاجرت کردند
و در نواحی غرب (مادها) ،جنوب (پارسها) ، شمال شرقی (پارتها ) فلات ایران سکنی گزیدند.


موسیقی در عصر مادها

متأسفانه از موسیقی این قوم اطلاع زیادی در دست نیست،

 فقط بر اساس اسناد تدریجی می توان چنین استنباط نمود که موسیقی در زمان مادها مقام والا و شامخی داشته و در بسیاری از مراسم این دوره بکار می رفته است.

بطوریکه در کتب تاریخ آمده است:

«هنگامیه دیااکو نخستین شاه ماد بر تخت نشست شادی و سرور برپا شد و نواهای کوس و شاخ های شیپوری در فضای ایران بصدا در آمد
و زمانیکه« فره ورتیش» در نبردی نابرابر، در زیر ارابه های داس دار آشوریها از پای درآمد ایران در سوگواری فرو رفت و به نواختن کوس و شاخهای شیپوری پرداختند.»

این گفتۀ تاریخی نشان می دهد که رساترین  زبان جشن و سوگواری در آن دوره موسیقی بوده است

از موسیقی دانان این دوره

 نام «اوگارس در کتب تاریخی ذکر گردیده که از موسیقی دانان بزرگ دربار بوده است.

همچنین در کتب تاریخی به خواب آستیاک آخرین پادشاه ماد اشاره شده که پس از تعبیر آن به انقراض حکومت ماد توسط کوروش آگاه می شود .

مری بویس تحت عنوان «خنیاگری حرفه ای در سایر ادوار تاریخی » به این گفتۀ تاریخی اشارۀ کامل تری می کند و می نویسد :

به اعتبار گفتۀ دینون، از اوگارس ، خنیاگر بزرگ دورۀ ماد سخن می گوید که «متشخص ترین خوانندگان بوده»

و او همان کسی است که به بزم شاه آستیاک دعوت شده است و پس از خواندن چند«آواز معمولی » ، شرحی را به آواز خوانده است
که بیان می کند چگونه «درندۀ بسیار نیرومندی، شجاع تر از یک گراز وحشی در مرداب پیدا شده است درنده ای که اگر به آن منطقه تسلط  یابد بدون کمترین اشکالی بر گروه گروه مردمان چیره می گردد»

 و وقتی آستیاک سؤال «چیست آن درنده ؟»

خواننده پاسخ گفته است:

«کوروش پارسی» . این گونه سخن پردازی جسورانه با کنایه سیاسی که در عین حال خواننده را از هرگونه گزندی در امان می دارد.
همۀ ظواهر نشان می دهد که یک خنیاگر ماهر در میان مادها به همان اندازه خنیاگر در نزد پرتها، شخص ممتاز و مورد احترام محسوب می شده است.

اظهارات ذکر شده بیانگر مقام والای موسیقی دانان در دربار بوده است و حاکی است که موسیقی دانان از سایر علوم منجمله ستاره شناسی سر رشته داشته اند.

درکتب  تاریخی دربارۀ موسیقی نظامی این دوره سند و نوشته ای بر جای نمانده است.

فقط در کتاب«تاریخ موسیقی نظام» به موسیقی نظام قبل از دوران هخامنشیان اشاره شده و چنین آمده:

«پیش از این زمان، در پیکارها، بمنظور تهیج سپاهیان و مرعوب ساختن دشمنان و همچنین به نیت برقراری انتظامی در یورش ها و گریزها و تدابیر دیگر جنگی ، از آلات موسیقی بادی و کوبه ای پر صدا، مانند انواع بوق ها و طبل ها استفاده می شد.»

 با توجه به کتب تاریخی، در این دوره موسیقی نظامی همچون سایر ادوار تاریخ نمی توانست گسترش چندانی داشته باشد
 زیرا حکومت مادها و سرزمینی که دولت خود را در آنجا تشکیل داده بودند، وسعت چندانی نداشت و فاقد درگیری های فراوان و کشورگشایی ها بود.

ر.گیرشن  مورخ فرانسوی :

«پیدایش تمدن مادها از آمیزش کوچندگان آریایی و ساکنین بومی فلات ایران صورت گرفته است که ظاهراً از تاریخ خونینی برخوردار نبوده و این ترکیب و اختلاط تاریخی بدون درگیری رخ داده است.»

به این دلایل، سببی برای گسترش موسیقی نظامی چون دوره های بعد وجود نداشت، بنا به شرایط آن زمان ضرورت چنین موسیقی ای زیاد احساس نمی شد از این رو سرود های مذهبی (بر اساس اوستا) در زمان مادها به زندگی خود ادامه داد.

قبل از مادها، یعنی از زمان های قدیم تا تأسیس اولین و بزرگترین پادشاهی دنیا در ایران، ترانه وسرود فقط مخصوص معابد و پرستشگاه ها بود

و این نوع موسیقی رابرای نیایش وبزرگداشت اهورامزدا بکار می بردند و موسیقی مذهبی رایج بود و بکار می رفت.

موسیقی مذهبی و نقش کتاب اوستا در آن

کتاب مقدس ایرانیان «اوستا» قدیمی ترین و غنی ترین ترین گنجینه ای است که بیانگر و نشانه ی اندیشه و افکار نیاکان ماست.

 عالی ترین نمونه ی شعر را می توان دراین کتاب بخصوص در گاتها و یشنها جستجو کرد

که قرن ها پیش از اسلام و پس از آن توسط نیاکان ما با آهنگی موزون سروده می شده است.

در آیین زرتشت نیایش به درگاه خدا عموماً با آواز همراه بود،

 گات یا گاثا به معنای سرود (سرودهای خاص زرتشت)

و در زبان سانسکریت خواندن با آواز معنی می دهد.

درکل به معنی سروده های دینی که با آهنگ و لهن موزون خوانده می شود

و در آهنگ های موسیقی قدیم دوگاه، سه گاه و چهارگاه نامیده شده است.

 این سرودها حدود 3500 سال پیش (1500 سال قبل از میلاد) در ایران سروده شده است که اکنون نیز موجود است
و از اسناد بسیار با ارزش و مهم تاریخ بشری است که حکایت از هماهنگی کامل شعر و موسیقی درآن عصر دارد
و کهن ترین میراث مدون ما در«شعر و موسیقی» بشمار می روند.

 چنانکه ملاحظه می کنیم

مذهب زرتشت دارای عناصری بوده است که با هنر وشعر سازگاری داشته است.

سرود خواندن معمولاً در نظم میسر است نه در نثر.

گاتها کهن ترین ترانه های است که از عهد باستان بر جای مانده که در مراسم مذهبی سروده می شده است.
  نه تنها از نظر شعر بلکه از نظر موسیقی نیز بسیار حائز اهمیت اند

زیرا کلمات آن طوری نگاشته شده که از وزن و آهنگی ویژه برخوردارند.

در اوستا بارها تکرا گردیده که گاتها باید به آواز خوانده شود.

پیروان زرتشت توجه و اهمیت خاصی برای تغّنی و زمزمه در امور مذهبی و اخلاقی قائل بودند،

به طوری که در دستورهای مذهبی زرتشت آمده، اگر کسی فقط درباره گاتها بیندیشد یا فقط به آن ها گوش فرا دهد و یا کسی را به خواندن آن ها ترغیب کند ستایش او مورد قبول و پذیرش قرار نخواهد گرفت،

 زیرا خود او آن ها را به آواز نخوانده است و نیز تأکید شده کسی که از خواندن گاتها به آواز اجتناب ورزید و یا مانع خواند شخصی دیگری شود گناه بزرگی مرتکب شده است،

از این رو اقوام آریایی دعاهای خود را به شعر و توأم با موسیقی می سرودند و معتقد بودند که تأثیر ظاهری و باطنی دعاهائیکه با آهنگ موسیقی خوانده شود به مراتب بیشتر و قوی تر است.

شعرهای زرتشت همانگونه که از روی وزن و آهنگ سروده می شد با آهنگ و «گاه » خوانده می شد.

مری بویس می نویسد:

«اوستائیان نوعی ادبیات روائی سرگرم کننده داشته اند که معقول آن است که آن ها را به شکل نظمی که به آواز خوانده می شده است در نظر آوریم. و تکه پاره های باقی مانده از آن آنقدر زیاد است که بتوان ثایت کرد این ادبیات به گونه ای حرفه ای پرورده می شده است.»

در دین زرتشت بهترین و زیباترین ستایشها و نیایشها که نثار اهورامزدا ،هفت امشاسپند، ایزدان و فرشتگان می شود، با سرود همراه است.
مهم ترین قسمت آن یسنا (آداب نیایش) است که مشتمل بر گاتها و بخش یشنهای آن نیز نغمه های ستایش است.
در واقع زرتشت خود مبتکر و بنیانگذار سرود گویی برای خداوند نبوده است و در مذاهب اولیه ایرانیان یا آریائیان کهن، سرود خوانی و سرود گویی رواج فراوان داشته است.

آریائیان با داشتن رسوم خواص و فرهنگ کهن- پس از آنکه زرتشت ظهور نمود –آن فرهنگ را با این دستورات مذهبی در آمیخته و هنر سرود خوانی را کامل تر نمودند،

 چنانکه این هنر در تمام دوره حکومت مادها و همچنین در میان همه ی زرتشتیان تا به امروز نیز پایدار مانده است.
 مسلمانان زرتشتیان را «زَمازَمه» می خواندند زیرا زرتشتیان هنگام عبادت مطالب را  با آهنگ می خواندند و زمزمه می کردند.

در آیین زرتشت، سروش (سروشه) نام فرشته سرود و ستایش بوده و از مقام والائی برخوردار بوده است بطوریکه روز هفدهم هر ماه را به او نسبت می دادند و در پرستش گاه ها به نیایش او می پرداختند.

 از این نوشته اوستا برمی آید که نیاکان ما شش قرن و نیم پیش از میلاد چه مقام والا و مقدسی برای موسیقی قائل بودند.
این نکته نیز گفتنی است که موسیقی ایران (گاتها) پس از حمله اعراب به ایران توسط آن ها به اندلس رسید و در موسیقی اسپانیا و اروپا اثراتی از خود باقی گذارد.

زندواف (زندباف) و زندخوان

زند خوانی به سرائیدن یسناها و گاتها اطلاق می شود.

زندواف (زندباف) یا زندخوان به کسی گفته شد که این سرودها را با آواز خوش می سروده است

 مسعودی مورخ معروف اسلامی :

«عوام کتاب زرتشت را «زمزمه» می نامند و در بین شعرا هم مرغان خوش آواز به «زند خوان» یا «زندباف» معروف بوده اند.»
در فرهنگ انجمن آرا چنین آمده است.

«....به ملاحظه اینکه زند را مقربان خوش آواز می خوانده اند بلبل را نیز زند واف گویند.»

متأسفانه در مورد چگونگی ثبت موسیقی این دوره هیچ نشانی در دست نیست

بطوری که حتی بک خط از موسیقی نگاشته شده از این دوره برجای نمانده است که بتوان به موسیقی این دوره اشاره نمود

ولی «جان –و-درپیر» محقق و استاد انگلیسی دانشگاه ویر جینیای غربی

سالیان دراز به منظور دست یافتن به نواها و الحان اصیل گاتها و یسناها تلاش و کوشش بسیار نمود

 تا بالاخره در هندوستان توسط فیزیکدان و مؤبد زرتشتی به نام «دکتر کارخانه والا» به اماکن مقدس و آتشکده ای به نام اودوادا  که بر اساس سنت آتشکده ایرانشاه استوار بود دست یافت.

درپیر در آنجا به ظبط سرودهای سنتی مؤبدان زردتشت همت گمارد و آنها را نیز نت نویسی نمود،

وی قدمت و اصالت نواها را به تاریخ دیرینه ای بالغ بر هزار سال تخمین زد

 و معتقد بود آن ها از گزند زمان محفوظ و دست نخورده باقی مانده اند.

اظهارات محققین حاکی از موسیقی در این دوره با رسوم اجتماعی همراه بوده است و در جشن ها، سوگواریها، و عملیات جنگی و مراسم مذهبی به کار می رفته است.   
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
mens baltimore orioles jonathan schoop majestic white cool base home player jersey
شنبه 3 فروردین 1398 01:50 ق.ظ
<a href="http://www.afamilyplace.net/Shoes_1/nike-hyperdunk-2013-atomic-red-dark-grey-wolf-grey ">nike hyperdunk 2013 atomic red dark grey wolf grey</a><a href="http://www.afamilyplace.net/Shoes_10/air-max-under-40-dollars-with-shipping ">air max under 40 dollars with shipping</a><a href="http://www.afamilyplace.net/Shoes_11/nike-air-presto-red-white ">nike air presto red white</a><a href="http://www.afamilyplace.net/Shoes_12/nike-free-4-0-flyknit-white-black-sneaker-freaker ">nike free 4 0 flyknit white black sneaker freaker</a>
mens baltimore orioles jonathan schoop majestic white cool base home player jersey http://www.climatarianism.net/MNS_38/mens-baltimore-orioles-jonathan-schoop-majestic-white-cool-base-home-player-jersey
nike air jordan team elite ii low basketball shoes
شنبه 3 فروردین 1398 01:50 ق.ظ
<a href="http://www.tbellefinancial.net/MNS_36/youth-lawrence-olum-13-portland-timbers-jersey ">youth lawrence olum 13 portland timbers jersey</a><a href="http://www.tbellefinancial.net/MNS_37/youth-scott-mctominay-39-manchester-united-jersey ">youth scott mctominay 39 manchester united jersey</a><a href="http://www.tbellefinancial.net/MNS_38/youth-max-stassi-12-houston-astros-jersey ">youth max stassi 12 houston astros jersey</a><a href="http://www.tbellefinancial.net/MNS_39/youth-chris-wehan-16-san-jose-earthquakes-jersey ">youth chris wehan 16 san jose earthquakes jersey</a>
nike air jordan team elite ii low basketball shoes http://www.tostaqui.net/Shoes_18/nike-air-jordan-team-elite-ii-low-basketball-shoes
womens elite leon johnson 63 denver broncos jersey
شنبه 3 فروردین 1398 01:50 ق.ظ
<a href="http://www.wegenercoaching.net/Shoes_17/nike-zoom-kobe-dream-season-ii ">nike zoom kobe dream season ii</a><a href="http://www.wegenercoaching.net/Shoes_18/nike-lunarlaunch-shoes ">nike lunarlaunch shoes</a><a href="http://www.wegenercoaching.net/Shoes_19/orange-and-blue-nike-mens-shoes-orange-and-blue-nike-air-max ">orange and blue nike mens shoes orange and blue nike air max</a><a href="http://www.wegenercoaching.net/Shoes_2/womens-air-jordan-retro-2-red-black ">womens air jordan retro 2 red black</a>
womens elite leon johnson 63 denver broncos jersey http://www.livingtohim.net/NFL_28/womens-elite-leon-johnson-63-denver-broncos-jersey
womens akeam peters 31 kent state golden flashes jersey
شنبه 3 فروردین 1398 01:49 ق.ظ
<a href="http://www.healthbyyourself.net/NFL_28/kids-limited-dexter-mcdougle-32-jacksonville-jaguars-jersey ">kids limited dexter mcdougle 32 jacksonville jaguars jersey</a><a href="http://www.healthbyyourself.net/NFL_29/kids-elite-eldridge-massington-82-new-orleans-saints-jersey ">kids elite eldridge massington 82 new orleans saints jersey</a><a href="http://www.healthbyyourself.net/NFL_30/womens-elite-taco-charlton-97-dallas-cowboys-jersey ">womens elite taco charlton 97 dallas cowboys jersey</a><a href="http://www.healthbyyourself.net/NHL_21/youth-adam-pelech-50-new-york-islanders-replica-jersey ">youth adam pelech 50 new york islanders replica jersey</a>
womens akeam peters 31 kent state golden flashes jersey http://www.wegenercoaching.net/NCAAF_33/womens-akeam-peters-31-kent-state-golden-flashes-jersey
fluorescent green purple orange camouflage cheap women uk nike air max 90 ii camouflagenike
شنبه 3 فروردین 1398 01:49 ق.ظ
<a href="http://www.kupproje.net/MNS_36/womens-renato-ibarra-30-am%c3%a9rica-jersey ">womens renato ibarra 30 am茅rica jersey</a><a href="http://www.kupproje.net/MNS_37/bryce-harper-national-league-majestic-womens-2018-mlb-all-star-game-home-run-derby-player-jersey-red ">bryce harper national league majestic womens 2018 mlb all star game home run derby player jersey red</a><a href="http://www.kupproje.net/MNS_38/womens-donovan-mitchell-45-utah-jazz-white-jersey ">womens donovan mitchell 45 utah jazz white jersey</a><a href="http://www.kupproje.net/MNS_39/youth-ben-zobrist-18-chicago-cubs-custom-jersey ">youth ben zobrist 18 chicago cubs custom jersey</a>
fluorescent green purple orange camouflage cheap women uk nike air max 90 ii camouflagenike http://www.wir-sind-die-checker.net/Shoes_6/fluorescent-green-purple-orange-camouflage-cheap-women-uk-nike-air-max-90-ii-camouflagenike
swiss army knife movie icon pop quiz
سه شنبه 14 اسفند 1397 03:08 ب.ظ
It hɑs scissors, knife, even a bottle opener.
Fatima
شنبه 11 اسفند 1397 10:07 ب.ظ
No. a hundred tԝenty five, Vоl.10. Rome, FAO.
coolmath minesweeper
پنجشنبه 25 بهمن 1397 06:18 ق.ظ
Good post, thank for sharing
space cord coolmath
پنجشنبه 25 بهمن 1397 06:17 ق.ظ
I like the blog of you
canada pharmacies online prescriptions
یکشنبه 25 آذر 1397 06:03 ب.ظ
With havin so much content and articles do you ever run into any issues of plagorism or copyright
infringement? My website has a lot of completely
unique content I've either written myself or outsourced but it looks like a
lot of it is popping it up all over the web without my authorization. Do you
know any ways to help stop content from being stolen? I'd
certainly appreciate it.
sling tv coupons and promo codes for november 2018
شنبه 26 آبان 1397 01:54 ب.ظ
sling tv coupons and promo codes for november 2018
Great blog here! Also your website a lot up very fast! What host are you
the use of? Can I am getting your affiliate hyperlink on your host?
I wish my web site loaded up as quickly as yours lol sling tv coupons
and promo codes for november 2018
Quest Protein Bars
سه شنبه 15 آبان 1397 05:22 ب.ظ
Nice post. I learn something new and challenging on sites I stumbleupon everyday.
It's always exciting to read through content from other authors and use something from other sites.
quest bars cheap
شنبه 12 آبان 1397 08:27 ب.ظ
Hello there! Do you know if they make any plugins to protect against hackers?
I'm kinda paranoid about losing everything I've worked hard on. Any suggestions?
Coconut Oil
چهارشنبه 2 آبان 1397 06:36 ب.ظ
Wonderful goods from you, man. I have bear in mind your stuff prior to and you're simply extremely wonderful.
I really like what you have bought right here, certainly like what you are
stating and the best way by which you assert it. You are making it entertaining and you continue to take care of to keep it sensible.
I cant wait to read far more from you. That
is actually a tremendous web site.
nike lebron soldier 10 yellow sky blue nike lebron soldier 10 tb university blue
سه شنبه 1 آبان 1397 09:43 ق.ظ
<a href="http://www.esmagulbas.top/20/picture-of-pink-and-color-white-nike-free-tr-5-flyknit-women-training-shoes-clearance-503 ">picture of pink and color white nike free tr 5 flyknit women training shoes clearance 503</a><a href="http://www.esmagulbas.top/21/nike-air-max-mastercard ">nike air max mastercard</a><a href="http://www.esmagulbas.top/22/women-to-men-shoe-size ">women to men shoe size</a><a href="http://www.esmagulbas.top/23/nike-roshe-run-fall-colorways ">nike roshe run fall colorways</a>
[url=http://www.bristolgoodfoodawards.top/10/nike-lebron-soldier-10-yellow-sky-blue-nike-lebron-soldier-10-tb-university-blue]nike lebron soldier 10 yellow sky blue nike lebron soldier 10 tb university blue[/url]
nike free tr flyknit 5.0 gold yellow
سه شنبه 1 آبان 1397 09:42 ق.ظ
<a href="http://www.comptoiraf.top/35/bleu-authentique-date-air-jordan-11-pantone-powder-blanc-noir-hommes ">bleu authentique date air jordan 11 pantone powder blanc noir hommes</a><a href="http://www.comptoiraf.top/36/fsu-basketball-shorts ">fsu basketball shorts</a><a href="http://www.comptoiraf.top/37/jordan-11-shoes-2013 ">jordan 11 shoes 2013</a><a href="http://www.comptoiraf.top/38/nike-zoom-pegasus-32-green-gold ">nike zoom pegasus 32 green gold</a>
[url=http://www.horseshowscanada.top/36/nike-free-tr-flyknit-5.0-gold-yellow]nike free tr flyknit 5.0 gold yellow[/url]
nike air max 2015 quikr
سه شنبه 1 آبان 1397 09:41 ق.ظ
<a href="http://www.attorneyinsantamonica.top/35/nike-city-sandal-iii-kids-beige ">nike city sandal iii kids beige</a><a href="http://www.attorneyinsantamonica.top/36/womens-nike-lebron-13-green-purple ">womens nike lebron 13 green purple</a><a href="http://www.attorneyinsantamonica.top/37/mens-asics-gel-noosa-tri-10-pink-grey ">mens asics gel noosa tri 10 pink grey</a><a href="http://www.attorneyinsantamonica.top/38/nike-lunarepic-low-flyknit-womens-red ">nike lunarepic low flyknit womens red</a>
[url=http://www.panchitoaraujo.top/40/nike-air-max-2015-quikr]nike air max 2015 quikr[/url]
Benefits of Coconut Oil
سه شنبه 1 آبان 1397 07:49 ق.ظ
We stumbled over here by a different web address and
thought I might check things out. I like what I see so now i am following you.
Look forward to looking into your web page repeatedly.
minecraft secret free download
پنجشنبه 26 مهر 1397 09:10 ب.ظ
I don't know if it's just me or if perhaps everybody else encountering problems with your blog.
It seems like some of the written text in your posts are running off the screen.
Can someone else please comment and let me know if
this is happening to them as well? This might be a issue with my web browser because I've had this happen previously.

Cheers
minecraft free download 2018
چهارشنبه 18 مهر 1397 12:20 ق.ظ
Pretty component to content. I simply stumbled upon your blog and in accession capital to
claim that I acquire actually enjoyed account your blog posts.
Anyway I'll be subscribing for your feeds and even I success you get entry to persistently quickly.
minecraft free download 2018
دوشنبه 16 مهر 1397 04:37 ب.ظ
Peculiar article, totally what I wanted to find.
minecraft
شنبه 14 مهر 1397 03:13 ق.ظ
Hello there! Do you use Twitter? I'd like to follow you if
that would be okay. I'm absolutely enjoying your blog and
look forward to new updates.
jordan aj xx8 se black white silver jordan aj xx8 se dark powder blue
سه شنبه 10 مهر 1397 09:56 ق.ظ
<a href="http://www.connect4trade.com/35/air-jordan-retro-8-silver-gold ">air jordan retro 8 silver gold</a><a href="http://www.connect4trade.com/36/jordan-4-colombia ">jordan 4 colombia</a><a href="http://www.connect4trade.com/37/black-red-air-jordan-black-red-air-jordan-13 ">black red air jordan black red air jordan 13</a><a href="http://www.connect4trade.com/38/nike-air-jordan-femmes ">nike air jordan femmes</a>
jordan aj xx8 se black white silver jordan aj xx8 se dark powder blue http://www.py-conseil.com/4/jordan-aj-xx8-se-black-white-silver-jordan-aj-xx8-se-dark-powder-blue
jordan 11 low olympic
سه شنبه 10 مهر 1397 09:56 ق.ظ
<a href="http://www.jose-angeles.com/1/air-jordan-16s-for-sale-jordan-11-snake-9.5 ">air jordan 16s for sale jordan 11 snake 9.5</a><a href="http://www.jose-angeles.com/10/puma-creeper-leather-all-red ">puma creeper leather all red</a><a href="http://www.jose-angeles.com/11/nike-air-max-1-hyp-prm-sunset-sale ">nike air max 1 hyp prm sunset sale</a><a href="http://www.jose-angeles.com/12/adidas-nmd-runner-gold-grey ">adidas nmd runner gold grey</a>
jordan 11 low olympic http://www.elizabethandtheodore.com/26/jordan-11-low-olympic
nike kyrie 2 camo black neon green basketball shoes
سه شنبه 10 مهر 1397 09:54 ق.ظ
<a href="http://www.lastcall-labo.com/39/nike-free-run-4.0-flyknit-homme ">nike free run 4.0 flyknit homme</a><a href="http://www.lastcall-labo.com/4/size-5-retro-12-jordan-retro-12-release-dates ">size 5 retro 12 jordan retro 12 release dates</a><a href="http://www.lastcall-labo.com/40/nike-sb-paul-rodriguez-5-spring-2012 ">nike sb paul rodriguez 5 spring 2012</a><a href="http://www.lastcall-labo.com/5/air-jordan-black-and-orange-shoes-nike-black-and-orange-shoes ">air jordan black and orange shoes nike black and orange shoes</a>
nike kyrie 2 camo black neon green basketball shoes http://www.eco-conteneur.com/34/nike-kyrie-2-camo-black-neon-green-basketball-shoes
air jordan iii 88 for sale air jordan retro 88 for sale
سه شنبه 10 مهر 1397 09:53 ق.ظ
<a href="http://www.keilarunstheusa.com/17/how-to-get-promo-code ">how to get promo code</a><a href="http://www.keilarunstheusa.com/18/pas-cher-nike-air-max-95-360-femme-bleu-blanc-en-ligne-chaussures ">pas cher nike air max 95 360 femme bleu blanc en ligne chaussures</a><a href="http://www.keilarunstheusa.com/19/anit-social-social-club ">anit social social club</a><a href="http://www.keilarunstheusa.com/2/nike-air-max2-cb-94-charles-barkley-rouge ">nike air max2 cb 94 charles barkley rouge</a>
air jordan iii 88 for sale air jordan retro 88 for sale http://www.research-together.com/5/air-jordan-iii-88-for-sale-air-jordan-retro-88-for-sale
minecraft
دوشنبه 9 مهر 1397 05:13 ب.ظ
I have learn a few excellent stuff here. Definitely worth bookmarking
for revisiting. I surprise how a lot attempt you put to create one of these fantastic informative site.
minecraft
دوشنبه 9 مهر 1397 11:14 ق.ظ
Greetings from Los angeles! I'm bored to tears
at work so I decided to browse your site on my iphone during lunch break.

I really like the information you provide here and can't wait to take
a look when I get home. I'm amazed at how fast your blog loaded on my mobile ..

I'm not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, very
good site!
minecraft
پنجشنبه 5 مهر 1397 06:26 ب.ظ
After I originally left a comment I appear to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on whenever
a comment is added I recieve four emails with the exact
same comment. Perhaps there is a means you are able to remove me from that service?
Thanks!
minecraft
یکشنبه 18 شهریور 1397 05:54 ب.ظ
Appreciating the hard work you put into your website and detailed information you
present. It's great to come across a blog every once in a while that isn't the same
unwanted rehashed material. Fantastic read! I've saved your site and I'm including your RSS feeds to my Google account.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30