تبلیغات
ایران ، ،تاریخ و فرهنگ ، تات ، تاکستان ، تاتی ، چهره های تات ، هنر - افشار 2
ایران ، ،تاریخ و فرهنگ ، تات ، تاکستان ، تاتی ، چهره های تات ، هنر

افشار 2

نویسنده :بهمن رحمانی
تاریخ:سه شنبه 14 مهر 1394-08:07 ق.ظ

شورش محمد خان بلوچ در جنوب ایران :

نادر ، برای سرکوبی محمد خان بلوچ  شتاب داشت ، بنابراین با وجود اینکه فتح بغداد نزدیک بود،به صلح رضا داد و به سرعت عازم شوشتر شد.

نادر به دلیل حمایت عرب های آنجا از محمد خان بلوچ با خشم تمام به شوشتر آمد  .

محمّد خان بلوچ با آنکه در حدود کهگیلویه، جلوی لشکریان نادر را به سختی گرفت ، عاقبت از او شکست خورد و به لار گریخت.

نادر خود به شیراز رفت و از جانب خویش طهماسب قلی خان جلایر را به لار فرستاد و او محمّد خان بلوچ را در 1147ق./1112خ.  دستگیر نمود و به خدمت نادر که در اصفهان بود، فرستاد و به فرمان او کور شد و محمد خان تاب این حال را نیاورده در زندان خود را کشت.

جنگ دوم نادر با عثمانی‌ها :

نادر چون از جانب محمّد خان بلوچ آسوده خیال شد، از اصفهان به سوی آذربایجان رفت و در اردبیل ،آگاه  شد که پاشاهان عثمانی از قبول مصالحه‌ای که او و احمد پاشا بسته بودند، نارضایتی دارند.

دولت عثمانی نیز عبداله پاشا کوپریلی‌زاده والی مصر را با لشکری تازه به سمت ایران روانه داشته و اختیار جنگ و صلح را باو داده است‏.

خان افشار بدون تأمّل از اردبیل به شروان که تحت تسلط سرخای خان لکزی دست نشانده سلطان عثمانی بود تاخت و در ۲۵ ربیع الاوّل ۱۱۴۷ از نهر کورا گذشته داخل شماخی شد .

سرخای فرار کرد و از پاشاهان مقیم تفلیس و گنجه کمک خواست‏.

نادر سردار معروف خود طهماسب قلی خان جلایر را که از کار فارس و دفع محمّد خان بلوچ آسوده شده بود به تعقیب سرخای فرستاد .

سرخای پس از یکی دو شکست دیگر که از دست سپاهیان ایران به سرزمین چرکس گریخت و داغستان به تصرّف درآمد.

نادر پس از آسوده شدن خیالش از داغستان به گنجه رفت و صفی خان بغایری را هم به محاصره تفلیس فرستاد.

نادر به مدد تعلیمات سفیر روس و مهندسینی که بدعوت او از باکو آمدند، محاصره را شدّت داد.

روس‌ها به دلیل دخالت خان کریمه در روسیه در بهار سال ۱۱۴۸ در گنجه عهدنامه اتحادی بر ضدّ عثمانی با ایران بستند.

 زمانیکه نادر و سرداران او به محاصره این چهار قلعه مشغول بودند ،عبد اللّه پاشا با ۰۰۰، ۷۰ سوار و ۰۰۰، ۵۰ پیاده برای تعرّض به سپاه نادر به حدود ایروان آمد و در جلگه باغ آورد یا مرادتپّه با او روبرو شد.

نادر در ۲۶ محرّم ۱۱۴۸ در این محلّ لشکر عثمانی را شکستی عظیم داد.

در نتیجه این فتح گنجه و تفلیس هر دو تسلیم شدند اما ایروان و قارص هنوز پایداری می‌کردند.

اولیای عثمانی احمد پاشا والی بغداد را مأمور عقد صلح با طهماسب قلی خان کردند و حاضر شدند که ایروان را هم تسلیم کنند ،بشرط آنکه قارص بتصرّف ایشان بماند.

باین ترتیب در اوایل سال ۱۱۴۸ صلح سابق بین عثمانی و طهماسب قلی خان از طرف بابعالی تصویب شد و ولایات غربی و شمال غربی ایران مسترد گردید.

سلطنت رسیدن نادر:

پس از رویدادهای یاد شده، نادر به سرکوبی پادشاه عاصی گرجستان و شورشیان داغستانی و لزکی رفت و  در همه ی این ناحیه ها، از طرف خود مأمورینی گذاشت.

در هشتم رمضان ۱۱۴۸ به ساحل ارس آمد و در صحرای مغان اردو زد و در آنجا و در روز ۲۴ شوّال ۱۱۴۸ به ازای پنج شرط به پادشاهی انتخاب شد.

شرط ها عبارت اند از:

1- ایرانیان از عقاید گذشته خود نسبت به اهل سنّت دست بردارند تا اهل سنّت مذهب جعفری را مانند مذاهب اربعه تسنّن و خامس آنها بشمارند.

2- در خانه کعبه که ارکان اربعه آن به ائمّه مذاهب اربعه سنّت تعلّق دارد ،ایرانیان نیز در یک رکن با ایشان شریک شوند و به آئین جعفری نماز بگزارند.

3- هر ساله از طرف ایران، امیر حاجی تعیین شود که مانند امرای حاج شام و مصر ،حجّاج ایرانی را به کعبه ببرند و دولت عثمانی با او نیز مانند امرای حاجّ دیگر معامله نماید.

4- اسرای طرفین آزاد شوند و خرید و فروش ایشان موقوف گردد

5- وکیلی از هر یک از دو دولت در پایتخت یکدیگر باشند و امور مملکت خویش را بر وفق مصلحت فیصله دهند.


نادر شاه پس از جلوس، رضا قلی میرزا را به معاونت طهماسب قلی خان جلایر به ایالت خراسان و برادر خود ابراهیم خان ظهیر الدّوله را به حکومت آذربایجان منصوب نمود.

کارهای نادر :

پس از ختم مجلس مغان ،محمّد تقی خان بیگلری بیگی فارس به علّت نفاقی که ما بین اعراب ساکن بحرین وجود داشت به سهولت بر آنجا دست یافت.

نادر شاه پس از ختم مجلس مغان برای تنبیه ایل بختیاری که پیوسته در سرکشی بودند به اصفهان آمد و به یاری سپاهیان اصفهان و کهکیلویه بر علیمراد خان چهار لنگ سرکرده این طایفه غالب و مسلّط گردید    و پس از یک ماه زدوخورد در میان کوه‌های صعب العبور بختیاری در جمادی الاخر ۱۱۴۸ به اصفهان برگشت‏.

فتح قندهار:

نادر پس از تنبیه بختیاری ها به فکر برانداختن افغانی های غلزائی در قندهار که گورکانیان هند نیز از آنجا پیوسته در خاک ایران تحریکات می‌کردند، افتاد.

پس از رسیدن نادر به پای حصارقندها چون دانست که گشودن آنجا به حمله میسّر نیست ،تصمیم گرفت که با طول دادن محاصره، محصوران را از پا درآورد اما سرانجام نادر با کمک بختیاری‌ها یکی از برج‌های شهر را با حمله گرفتند و قندهار در ۲۳ ذی الحجّه ۱۱۵۰ از پا درآمد.

پس از فتح قندهار نادر با افغانی های غلجائی به مهربانی رفتار نمود.

حسین را به حبس به مازندران فرستاد و جمعی از غلزائیان را به حدود نیشابور کوچاند .

بیشتر ساکنان قندهار کهنه را به نادرآباد آورد و این شهر جدید به تدریج جای قندهار کهنه را گرفت .

فتح هند:

نادر از زمان فتح اصفهان تا این تاریخ چند بار سفرائی به دهلی فرستاده و از محمّد شاه تجدید روابط حسنه سابق و جلوگیری از ورود افغانی های غلجائی را به خاک هند خواستار شده بود.

اما هر بار از محمّد شاه جواب هائی غیرمطلوب شنیده بود.

حتّی در بار آخر در ۱۱۵۰ محمّد شاه ، سفیر نادر را اجازه مراجعت نداد و قریب یک سال او را بیهوده در دهلی معطّل کرد.

تصویر نبرد کرنال

در اوایل سال ۱۱۵۱ چون نادر از برنگشتن سفیر خود متغیّر بود، فرمانی مؤکّد به دهلی پیش او فرستاد که به عجله به ایران برگردد و خود او به فتح غزنین و کابل نائل آمد.

نادر پس از تسخیر این نقاط و هفت ماه اقامت در کابل چون باز در جواب پیغام های خود به محمّد شاه بی‌اعتنائی دید به سمت جلال آباد حرکت نمود و پس از تسخیر معابر  شمال غربی هند،وارد جلگه پنجاب شد .

در پیشاور بود که خبر قتل برادرش ابراهیم خان ظهیر الدّوله بدست لزکی های داغستان به او رسید اما از حرکت باز نایستاد .

در پی ماجراجویش در هند متوجه شد، محمّد شاه با ۰۰۰، ۳۰۰ جنگی و ۰۰۰، ۲ زنجیر فیل و ۰۰۰، ۲ عرّاده توپ از دهلی حرکت کرده و به محلّ کرنال واقع در ساحل نهر جمنا، بیست فرسنگی شمال دهلی آمده است.

نادر به سهولت در ۱۵ ذی القعده، در جلگه کرنال لشکریان بیشمار محمّد شاه را شکست داد.

تحریک تعدادی از افراد مخالف نادر ،مردم دهلی را به شورش واداشت و جمعی از سپاهیان بدون سلاح  نادری که به نشان دوستی به همراه نادر در شهر حرکت می کردند، در این شورش به قتل رسیدند.

روز دیگر نادر فهمید که قریب ۷۰۰ کس از همراهان او به قتل رسانده و احدی از امرای هند هم در کار خواباندن انقلاب اقدامی ننموده ،حکم قتل‌عام دهلی را صادر کرد.

لشکریان او از سه ساعت از روز گذشته تا چهار بعد از ظهر به این حرکت زشت که در نتیجه آن قسمت مهمّی از شهر سوخت و قریب به ۰۰۰، ۲۰ تن کشته شدند،و در واقع پاسخی به آن بی حرمتی و کشتار بود، مشغول بودند.

عاقبت نادر به شفاعت محمّد شاه و نظام الملک و قمر الدّین خان به قطع کشتار امر داد و بقیّه مردم را عفو نمود.

در خبر دیگری نقل است که:

نظام الملک به حضور نادر رسید و این شعر را خواند:

دگر نمانده کسی به تیغ ناز کشی                     مگر آنکه زنده کنی ،مرده را و باز کشی

نادر شاه افشارکه عاشق زبان و ادب ایران زمین بود،باشنیدن این شعر دگرگون شد و فرمان پایان کشتار را صادر کرد.

محمّد شاه حکم کرد که در تمام ممالک ،بنام نادر سکّه و خطبه را جاری سازند و امرا و اعیان هر کدام از جواهر و نقدینه پیشکشی قابلی تقدیم نادر نمایند.

ایشان هم به میل یا عنف اطاعت کردند و از این ممرّ بالغ بر ۱۵ کرور نصیب نادر گردید.

قیمت نفایسی را که نادر از هند بدست آورده از ۰۰۰، ۵۰۰، ۸۷ لیره انگلیسی تا ۰۰۰، ۰۰۰، ۳۰ لیره تخمین زده‌اند .

از آن جمله بوده است:

  تخت طاوس و قطعه الماس معروف کوه نور و دریای نور.

نادر بتمام سران سپاه خود و امرای هند ،انعام‌های لایق داد و مالیات سه ساله ایران را بخشید .

 بدست خود تاج سلطنت را بر سر محمّد شاه گذاشت .

محمّد شاه هم ممالک طرف مغرب سند یعنی غزنین و کابل و قسمتی از پنجاب را بنادر واگذاشت

 پادشاه ایران پس از پنجاه و هفت روز اقامت در دهلی در ۷ صفر ۱۱۵۲ به طرف سند حرکت نمود.نوع مطلب : استان اذربایجان غربی  اردبیل  استان آذر بایجان شرقی  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
quest bars cheap
شنبه 2 شهریور 1398 01:01 ب.ظ
Thanks in support of sharing such a good thinking, piece of writing is nice, thats
why i have read it completely
together.jolla.com
پنجشنبه 31 مرداد 1398 06:00 ق.ظ
Keep up the great piece of work, I read few content on this web site and
I conceive that your web blog is real interesting
and has lots of wonderful info.
http://84272.homepagemodules.de/u6112_feetahead.html
چهارشنبه 30 مرداد 1398 02:51 ق.ظ
I got what you mean,saved to my bookmarks, very nice internet site.
https://my.desktopnexus.com
سه شنبه 29 مرداد 1398 11:24 ب.ظ
You are my breathing in, I have few blogs and very sporadically run out from brand :
).
descargar facebook
سه شنبه 29 مرداد 1398 03:18 ق.ظ
Wow! At last I got a blog from where I can genuinely take useful
data regarding my study and knowledge.
Garfield
دوشنبه 28 مرداد 1398 06:58 ب.ظ
Yay google is my world beater assisted me to find this outstanding internet site!
forum.teamspeak.com
دوشنبه 28 مرداد 1398 03:14 ق.ظ
I got what you intend,saved to fav, very decent website.
Hemorrhoids Heavy Lifting
یکشنبه 27 مرداد 1398 07:58 ق.ظ
fantastic submit, very informative. I wonder why the other experts of this sector do not understand this.
You must continue your writing. I am sure, you've a great readers' base already!
https://www.sandiegoreader.com/
شنبه 26 مرداد 1398 07:24 ب.ظ
Great work! That is the type of info that are supposed to be shared across the internet.
Disgrace on the search engines for not positioning this post
upper! Come on over and consult with my site . Thank
you =)
Hilario
شنبه 26 مرداد 1398 06:00 ق.ظ
Yay google is my king helped me to find this outstanding web
site!
issuu.com
شنبه 26 مرداد 1398 05:39 ق.ظ
I don't unremarkably comment but I gotta state appreciate it for
the post on this special one :D.
framagit.org
شنبه 26 مرداد 1398 02:58 ق.ظ
I believe you have observed some very interesting details, regards for the post.
https://pastebin.com/u/jimmurphy10
جمعه 25 مرداد 1398 07:13 ب.ظ
I enjoy what you guys tend to be up too. This kind of clever work and exposure!

Keep up the amazing works guys I've included you guys to my
blogroll.
How Do You Get Rid of Hemorrhoids
جمعه 25 مرداد 1398 05:30 ق.ظ
I needed to thank you for this great read!! I certainly loved every bit of it.
I have you saved as a favorite to check out new stuff you post…
https://slides.com/ingluvies6
جمعه 25 مرداد 1398 02:23 ق.ظ
If some one wants expert view concerning running a blog then i propose him/her to pay a quick visit this website, Keep up the pleasant job.
Iris
پنجشنبه 24 مرداد 1398 09:41 ب.ظ
As I site possessor I believe the content material here is rattling excellent ,
appreciate it for your hard work. You should keep it up forever!
Good Luck.
plenty of fish dating site
پنجشنبه 24 مرداد 1398 05:14 ق.ظ
This info is priceless. How can I find out more?
www.seedandspark.com
چهارشنبه 23 مرداد 1398 09:49 ب.ظ
I like what you guys are up too. Such intelligent work and
reporting! Keep up the excellent works guys I have
incorporated you guys to my blogroll. I think it will improve the value of my site :).
issuu.com
سه شنبه 22 مرداد 1398 08:47 ب.ظ
Hello! Someone in my Myspace group shared this website with us so I came to look it over.
I'm definitely enjoying the information. I'm book-marking and will be tweeting this to my followers!
Terrific blog and fantastic style and design.
edocr.com
سه شنبه 22 مرداد 1398 05:48 ب.ظ
You are my inhalation, I own few blogs and sometimes run out from post :).
https://trello.com/diagonalman
سه شنبه 22 مرداد 1398 06:09 ق.ظ
Right now it seems like Drupal is the best blogging platform out there right now.
(from what I've read) Is that what you're using
on your blog?
Cyrus
سه شنبه 22 مرداد 1398 12:44 ق.ظ
Hi there! Someone in my Myspace group shared this site with us
so I came to take a look. I'm definitely loving the information.
I'm book-marking and will be tweeting this to my followers!
Wonderful blog and excellent style and design.
Rowena
دوشنبه 21 مرداد 1398 10:10 ب.ظ
Currently it looks like Expression Engine is the top blogging platform
out there right now. (from what I've read) Is that what you're using on your blog?
instructables.com
دوشنبه 21 مرداد 1398 07:20 ب.ظ
You are my inhalation, I have few web logs and sometimes run out from brand :
).
https://tawk.to/chmadebe6
دوشنبه 21 مرداد 1398 07:07 ب.ظ
As I web site possessor I believe the content matter here
is rattling magnificent , appreciate it for your hard work.
You should keep it up forever! Good Luck.
https://www.spreaker.com/user/11479955
دوشنبه 21 مرداد 1398 07:07 ب.ظ
Way cool! Some extremely valid points! I appreciate you writing this post and the rest
of the website is extremely good.
buddypress.org
دوشنبه 21 مرداد 1398 02:48 ب.ظ
I think everything published was actually
very reasonable. However, what about this? suppose you added a little content?
I am not suggesting your information isn't good., however what if
you added something to possibly get a person's attention? I mean ایران ،
،تاریخ و فرهنگ ، تات ، تاکستان ، تاتی ، چهره های تات ، هنر - افشار 2 is kinda
vanilla. You should look at Yahoo's home page and watch how they write post titles to
grab viewers interested. You might try adding a video or a related picture or two to grab readers interested about what you've got to
say. Just my opinion, it would make your blog a little livelier.
Miles
دوشنبه 21 مرداد 1398 02:26 ب.ظ
I was just looking for this information for some time. After 6 hours
of continuous Googleing, finally I got it in your website.

I wonder what is the lack of Google strategy that don't rank this kind of informative web sites in top of the list.
Usually the top sites are full of garbage.
onmogul.com
دوشنبه 21 مرداد 1398 07:01 ق.ظ
Great work! This is the kind of info that are meant to be shared around the net.
Disgrace on the search engines for now not positioning this publish upper!

Come on over and talk over with my website .
Thanks =)
Franklyn
دوشنبه 21 مرداد 1398 01:54 ق.ظ
Hey very cool blog!! Man .. Excellent .. Amazing .. I'll bookmark your website and take the feeds
additionally? I am happy to search out numerous useful information right here within the submit, we need work out extra techniques in this regard,
thanks for sharing. . . . . .
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30