تبلیغات
ایران ، ،تاریخ و فرهنگ ، تات ، تاکستان ، تاتی ، چهره های تات ، هنر - افشار 2
ایران ، ،تاریخ و فرهنگ ، تات ، تاکستان ، تاتی ، چهره های تات ، هنر

افشار 2

نویسنده :بهمن رحمانی
تاریخ:سه شنبه 14 مهر 1394-08:07 ق.ظ

شورش محمد خان بلوچ در جنوب ایران :

نادر ، برای سرکوبی محمد خان بلوچ  شتاب داشت ، بنابراین با وجود اینکه فتح بغداد نزدیک بود،به صلح رضا داد و به سرعت عازم شوشتر شد.

نادر به دلیل حمایت عرب های آنجا از محمد خان بلوچ با خشم تمام به شوشتر آمد  .

محمّد خان بلوچ با آنکه در حدود کهگیلویه، جلوی لشکریان نادر را به سختی گرفت ، عاقبت از او شکست خورد و به لار گریخت.

نادر خود به شیراز رفت و از جانب خویش طهماسب قلی خان جلایر را به لار فرستاد و او محمّد خان بلوچ را در 1147ق./1112خ.  دستگیر نمود و به خدمت نادر که در اصفهان بود، فرستاد و به فرمان او کور شد و محمد خان تاب این حال را نیاورده در زندان خود را کشت.

جنگ دوم نادر با عثمانی‌ها :

نادر چون از جانب محمّد خان بلوچ آسوده خیال شد، از اصفهان به سوی آذربایجان رفت و در اردبیل ،آگاه  شد که پاشاهان عثمانی از قبول مصالحه‌ای که او و احمد پاشا بسته بودند، نارضایتی دارند.

دولت عثمانی نیز عبداله پاشا کوپریلی‌زاده والی مصر را با لشکری تازه به سمت ایران روانه داشته و اختیار جنگ و صلح را باو داده است‏.

خان افشار بدون تأمّل از اردبیل به شروان که تحت تسلط سرخای خان لکزی دست نشانده سلطان عثمانی بود تاخت و در ۲۵ ربیع الاوّل ۱۱۴۷ از نهر کورا گذشته داخل شماخی شد .

سرخای فرار کرد و از پاشاهان مقیم تفلیس و گنجه کمک خواست‏.

نادر سردار معروف خود طهماسب قلی خان جلایر را که از کار فارس و دفع محمّد خان بلوچ آسوده شده بود به تعقیب سرخای فرستاد .

سرخای پس از یکی دو شکست دیگر که از دست سپاهیان ایران به سرزمین چرکس گریخت و داغستان به تصرّف درآمد.

نادر پس از آسوده شدن خیالش از داغستان به گنجه رفت و صفی خان بغایری را هم به محاصره تفلیس فرستاد.

نادر به مدد تعلیمات سفیر روس و مهندسینی که بدعوت او از باکو آمدند، محاصره را شدّت داد.

روس‌ها به دلیل دخالت خان کریمه در روسیه در بهار سال ۱۱۴۸ در گنجه عهدنامه اتحادی بر ضدّ عثمانی با ایران بستند.

 زمانیکه نادر و سرداران او به محاصره این چهار قلعه مشغول بودند ،عبد اللّه پاشا با ۰۰۰، ۷۰ سوار و ۰۰۰، ۵۰ پیاده برای تعرّض به سپاه نادر به حدود ایروان آمد و در جلگه باغ آورد یا مرادتپّه با او روبرو شد.

نادر در ۲۶ محرّم ۱۱۴۸ در این محلّ لشکر عثمانی را شکستی عظیم داد.

در نتیجه این فتح گنجه و تفلیس هر دو تسلیم شدند اما ایروان و قارص هنوز پایداری می‌کردند.

اولیای عثمانی احمد پاشا والی بغداد را مأمور عقد صلح با طهماسب قلی خان کردند و حاضر شدند که ایروان را هم تسلیم کنند ،بشرط آنکه قارص بتصرّف ایشان بماند.

باین ترتیب در اوایل سال ۱۱۴۸ صلح سابق بین عثمانی و طهماسب قلی خان از طرف بابعالی تصویب شد و ولایات غربی و شمال غربی ایران مسترد گردید.

سلطنت رسیدن نادر:

پس از رویدادهای یاد شده، نادر به سرکوبی پادشاه عاصی گرجستان و شورشیان داغستانی و لزکی رفت و  در همه ی این ناحیه ها، از طرف خود مأمورینی گذاشت.

در هشتم رمضان ۱۱۴۸ به ساحل ارس آمد و در صحرای مغان اردو زد و در آنجا و در روز ۲۴ شوّال ۱۱۴۸ به ازای پنج شرط به پادشاهی انتخاب شد.

شرط ها عبارت اند از:

1- ایرانیان از عقاید گذشته خود نسبت به اهل سنّت دست بردارند تا اهل سنّت مذهب جعفری را مانند مذاهب اربعه تسنّن و خامس آنها بشمارند.

2- در خانه کعبه که ارکان اربعه آن به ائمّه مذاهب اربعه سنّت تعلّق دارد ،ایرانیان نیز در یک رکن با ایشان شریک شوند و به آئین جعفری نماز بگزارند.

3- هر ساله از طرف ایران، امیر حاجی تعیین شود که مانند امرای حاج شام و مصر ،حجّاج ایرانی را به کعبه ببرند و دولت عثمانی با او نیز مانند امرای حاجّ دیگر معامله نماید.

4- اسرای طرفین آزاد شوند و خرید و فروش ایشان موقوف گردد

5- وکیلی از هر یک از دو دولت در پایتخت یکدیگر باشند و امور مملکت خویش را بر وفق مصلحت فیصله دهند.


نادر شاه پس از جلوس، رضا قلی میرزا را به معاونت طهماسب قلی خان جلایر به ایالت خراسان و برادر خود ابراهیم خان ظهیر الدّوله را به حکومت آذربایجان منصوب نمود.

کارهای نادر :

پس از ختم مجلس مغان ،محمّد تقی خان بیگلری بیگی فارس به علّت نفاقی که ما بین اعراب ساکن بحرین وجود داشت به سهولت بر آنجا دست یافت.

نادر شاه پس از ختم مجلس مغان برای تنبیه ایل بختیاری که پیوسته در سرکشی بودند به اصفهان آمد و به یاری سپاهیان اصفهان و کهکیلویه بر علیمراد خان چهار لنگ سرکرده این طایفه غالب و مسلّط گردید    و پس از یک ماه زدوخورد در میان کوه‌های صعب العبور بختیاری در جمادی الاخر ۱۱۴۸ به اصفهان برگشت‏.

فتح قندهار:

نادر پس از تنبیه بختیاری ها به فکر برانداختن افغانی های غلزائی در قندهار که گورکانیان هند نیز از آنجا پیوسته در خاک ایران تحریکات می‌کردند، افتاد.

پس از رسیدن نادر به پای حصارقندها چون دانست که گشودن آنجا به حمله میسّر نیست ،تصمیم گرفت که با طول دادن محاصره، محصوران را از پا درآورد اما سرانجام نادر با کمک بختیاری‌ها یکی از برج‌های شهر را با حمله گرفتند و قندهار در ۲۳ ذی الحجّه ۱۱۵۰ از پا درآمد.

پس از فتح قندهار نادر با افغانی های غلجائی به مهربانی رفتار نمود.

حسین را به حبس به مازندران فرستاد و جمعی از غلزائیان را به حدود نیشابور کوچاند .

بیشتر ساکنان قندهار کهنه را به نادرآباد آورد و این شهر جدید به تدریج جای قندهار کهنه را گرفت .

فتح هند:

نادر از زمان فتح اصفهان تا این تاریخ چند بار سفرائی به دهلی فرستاده و از محمّد شاه تجدید روابط حسنه سابق و جلوگیری از ورود افغانی های غلجائی را به خاک هند خواستار شده بود.

اما هر بار از محمّد شاه جواب هائی غیرمطلوب شنیده بود.

حتّی در بار آخر در ۱۱۵۰ محمّد شاه ، سفیر نادر را اجازه مراجعت نداد و قریب یک سال او را بیهوده در دهلی معطّل کرد.

تصویر نبرد کرنال

در اوایل سال ۱۱۵۱ چون نادر از برنگشتن سفیر خود متغیّر بود، فرمانی مؤکّد به دهلی پیش او فرستاد که به عجله به ایران برگردد و خود او به فتح غزنین و کابل نائل آمد.

نادر پس از تسخیر این نقاط و هفت ماه اقامت در کابل چون باز در جواب پیغام های خود به محمّد شاه بی‌اعتنائی دید به سمت جلال آباد حرکت نمود و پس از تسخیر معابر  شمال غربی هند،وارد جلگه پنجاب شد .

در پیشاور بود که خبر قتل برادرش ابراهیم خان ظهیر الدّوله بدست لزکی های داغستان به او رسید اما از حرکت باز نایستاد .

در پی ماجراجویش در هند متوجه شد، محمّد شاه با ۰۰۰، ۳۰۰ جنگی و ۰۰۰، ۲ زنجیر فیل و ۰۰۰، ۲ عرّاده توپ از دهلی حرکت کرده و به محلّ کرنال واقع در ساحل نهر جمنا، بیست فرسنگی شمال دهلی آمده است.

نادر به سهولت در ۱۵ ذی القعده، در جلگه کرنال لشکریان بیشمار محمّد شاه را شکست داد.

تحریک تعدادی از افراد مخالف نادر ،مردم دهلی را به شورش واداشت و جمعی از سپاهیان بدون سلاح  نادری که به نشان دوستی به همراه نادر در شهر حرکت می کردند، در این شورش به قتل رسیدند.

روز دیگر نادر فهمید که قریب ۷۰۰ کس از همراهان او به قتل رسانده و احدی از امرای هند هم در کار خواباندن انقلاب اقدامی ننموده ،حکم قتل‌عام دهلی را صادر کرد.

لشکریان او از سه ساعت از روز گذشته تا چهار بعد از ظهر به این حرکت زشت که در نتیجه آن قسمت مهمّی از شهر سوخت و قریب به ۰۰۰، ۲۰ تن کشته شدند،و در واقع پاسخی به آن بی حرمتی و کشتار بود، مشغول بودند.

عاقبت نادر به شفاعت محمّد شاه و نظام الملک و قمر الدّین خان به قطع کشتار امر داد و بقیّه مردم را عفو نمود.

در خبر دیگری نقل است که:

نظام الملک به حضور نادر رسید و این شعر را خواند:

دگر نمانده کسی به تیغ ناز کشی                     مگر آنکه زنده کنی ،مرده را و باز کشی

نادر شاه افشارکه عاشق زبان و ادب ایران زمین بود،باشنیدن این شعر دگرگون شد و فرمان پایان کشتار را صادر کرد.

محمّد شاه حکم کرد که در تمام ممالک ،بنام نادر سکّه و خطبه را جاری سازند و امرا و اعیان هر کدام از جواهر و نقدینه پیشکشی قابلی تقدیم نادر نمایند.

ایشان هم به میل یا عنف اطاعت کردند و از این ممرّ بالغ بر ۱۵ کرور نصیب نادر گردید.

قیمت نفایسی را که نادر از هند بدست آورده از ۰۰۰، ۵۰۰، ۸۷ لیره انگلیسی تا ۰۰۰، ۰۰۰، ۳۰ لیره تخمین زده‌اند .

از آن جمله بوده است:

  تخت طاوس و قطعه الماس معروف کوه نور و دریای نور.

نادر بتمام سران سپاه خود و امرای هند ،انعام‌های لایق داد و مالیات سه ساله ایران را بخشید .

 بدست خود تاج سلطنت را بر سر محمّد شاه گذاشت .

محمّد شاه هم ممالک طرف مغرب سند یعنی غزنین و کابل و قسمتی از پنجاب را بنادر واگذاشت

 پادشاه ایران پس از پنجاه و هفت روز اقامت در دهلی در ۷ صفر ۱۱۵۲ به طرف سند حرکت نمود.نوع مطلب : استان اذربایجان غربی  اردبیل  استان آذر بایجان شرقی  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران  تمدن های باستانی ایران 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
abcya hook
پنجشنبه 25 بهمن 1397 06:27 ق.ظ
Good post, thank
space cord coolmath
پنجشنبه 25 بهمن 1397 06:27 ق.ظ
I like the post, thank
order viagra cialis canada
سه شنبه 23 مرداد 1397 09:22 ق.ظ
wholesale viagra online
order viagra south africa
how to buy viagra in south africa
buy viagra vancouver
جمعه 19 مرداد 1397 10:29 ب.ظ
how long does it take 20mg cialis to work
buy viagra online new zealand
cialis generico en farmacias en mexico
buy viagra uk online
چهارشنبه 17 مرداد 1397 10:10 ب.ظ
mail order viagra canada
where to buy cheap generic viagra
where can i buy cheap kamagra
chocolate
دوشنبه 10 اردیبهشت 1397 09:17 ب.ظ
Amazing blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere?
A design like yours with a few simple tweeks would really make
my blog jump out. Please let me know where you got your design. Kudos
دکتر افشار
یکشنبه 19 شهریور 1396 08:13 ب.ظ
خیلی خوب بود ممنون
Foot Complaints
سه شنبه 17 مرداد 1396 02:10 ق.ظ
You need to take part in a contest for one of the best blogs on the web.
I most certainly will highly recommend this web site!
Can you get an operation to make you taller?
دوشنبه 16 مرداد 1396 07:24 ب.ظ
I am genuinely delighted to glance at this website posts which contains
tons of valuable facts, thanks for providing these data.
http://rochellweser.blog.fc2.com/blog-category-0.html
شنبه 7 مرداد 1396 07:57 ق.ظ
Good day I am so excited I found your site,
I really found you by accident, while I was browsing on Askjeeve for something else, Nonetheless I am
here now and would just like to say kudos for a marvelous post
and a all round exciting blog (I also love the theme/design), I don’t
have time to look over it all at the minute but I have saved it and also added your
RSS feeds, so when I have time I will be back to read much more,
Please do keep up the awesome jo.
foot pain cream walgreens
دوشنبه 12 تیر 1396 08:52 ب.ظ
Hi, Neat post. There's an issue together with
your website in internet explorer, may test this? IE nonetheless is the marketplace leader and a big section of folks will miss your fantastic writing because of this problem.
foot pain icd 10
یکشنبه 11 تیر 1396 11:46 ق.ظ
Because the admin of this web site is working, no doubt very soon it
will be renowned, due to its feature contents.
https://valwasere.wordpress.com/2015/06/27/treating-hammertoe-pain/?share=google-plus-1
شنبه 3 تیر 1396 04:50 ب.ظ
Hello my family member! I want to say that this post is awesome, great written and come with
almost all significant infos. I would like to see more posts like this.
Candelaria
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 09:39 ق.ظ
Your mode of describing everything in this post
is in fact fastidious, every one be capable of without difficulty understand
it, Thanks a lot.
http://spiffystripe9527.jimdo.com/2015/06/28/hammer-toe-pain
یکشنبه 17 اردیبهشت 1396 10:02 ب.ظ
Whats up very nice website!! Guy .. Excellent .. Amazing ..

I will bookmark your website and take the feeds also? I'm happy to seek out a lot of
useful information right here in the put up, we need develop extra techniques in this regard, thanks
for sharing. . . . . .
http://lilliabrood.wordpress.com
شنبه 9 اردیبهشت 1396 04:57 ب.ظ
My brother recommended I might like this web site. He was totally right.
This post actually made my day. You cann't believe simply how a lot time
I had spent for this information! Thank you!
BHW
جمعه 25 فروردین 1396 04:15 ق.ظ
It's the best time to make some plans for the future and it
is time to be happy. I have read this post and if I could I want to suggest you some interesting things or advice.
Perhaps you can write next articles referring to this article.
I desire to read more things about it!
manicure
دوشنبه 21 فروردین 1396 11:48 ق.ظ
Great article! That is the kind of information that
should be shared around the internet. Shame on Google
for not positioning this put up higher! Come on over and discuss with my web site .
Thank you =)
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر