تبلیغات
ایران ، ،تاریخ و فرهنگ ، تات ، تاکستان ، تاتی ، چهره های تات ، هنر - افشار 1
ایران ، ،تاریخ و فرهنگ ، تات ، تاکستان ، تاتی ، چهره های تات ، هنر

افشار 1

نویسنده :بهمن رحمانی
تاریخ:سه شنبه 31 شهریور 1394-08:03 ق.ظ

 فرمانروایی افشاریان

نادر از طایفه كوچك قِرْخْلو از ایل افشار است .
 افشارها دسته ای از تركمانان اند كه مقارن استیلای مغول بر تركستان از آن دیار مهاجرت كرده و در آذربایجان ساکن شدند.
 شاه اسماعیل اول آنان را در ابیورد خراسان مقیم كرد. ایل افشار تابستان را در ابیورد و زمستان را در دستجرد از محال دره گز به سر می بردند.
 پدر نادر امام قلی نام داشت. در سال  1100ق. /1067خ.  پسری به نام نذر قلی چشم به جهان گشود.
او در طفولیت پدر را از دست داد و در خدمت یكی از رؤسای افشاریه كه در حكومت ابیورد بود به خدمت مشغول شد و دختر او را به زوجیت گرفت و از این تاریخ قدم در راه ترقی نهاد.
شروع اهمیت نادر مقارن بود با ایامی كه ملك محمود سیستانی بر خراسان استیلا یافت. نادر از طرف او مأمور دفع ازبكان شد.
 در این هنگام شاه طهماسب دوم در فرح آباد مازندران بود و رضاقلی خان را مأمور دفع ملك محمود سیستانی كرد.
این دو نفر یعنی نادر و رضاقلی خان هر دو با او جنگیدند ولی هر دو شكست خوردند.
 نادر به تهیه ی سپاه پرداخت و عاقبت بر ملك محمود چیره شد.
پس از این فتح، شاه طهماسب نادر را به خدمت خود خواست.
 نادر با سردار شاه طهماسب به نام فتح علی خان قاجار قوانلو بر سر اكراد خبوشانی به اختلاف افتادند.
نادر از طهماسب خواست تا اكراد را ببخشد و از آن پس از طرف شاه طهماسب دوم، لقب طهماسب قلی یعنی چاكر طهماسب را پیدا كرد.
وی در 1139ق. مشهد را فتح كرد.
 پس از آن به فكر سركوبی افاغنه ی ابدالی افتاد و در سال 1141 در كافر قلعه، با الهیار خان حكمران ابدالی هرات جنگ كرد و پس از شكست دادن او، همچنان وی را به حكومت هرات برگزید.
در 1142، در مهماندوست دامغان اشرف غلجایی را شكست داد، و اشرف با عجله به اصفهان برگشت و در آن جا سه هزار تن از بزرگان قزلباش و اعیان صفویه را كشت.
طولی نكشید كه سپاه نادر  ‌سر رسید و در جلگه ی مورچه خورت،نزدیکی اصفهان، افاغنه را منهزم كرد و به اصفهان وارد شد.
شاه طهماسب هم كه در تهران بود به سرعت خود را به اصفهان رسانید و پس از چهل روز نادر را به دنبال اشرف به طرف شیراز فرستاد.
 نادر عاقبت سر اشرف را كه از لار به طرف قندهار در حركت بود ،در بلوچستان برید و همراه با قطعه الماس گرانبهایی كه در بازو داشت برای شاه طهماسب دوم فرستاد، و فتنه افاغنه به طور كلی برطرف شد.
نادر در این میان به دفع عثمانیان پرداخت.
 از سوی دیگر روس نمایندگانی را به جانب طهماسب فرستاد تا در رشت معاهده ای منعقد كنند و تمام اراضی ایران را كه در جنوب شهر سالیان و نهركُر( كورا ) ‌بود فوراً به ایران بازگرداندند.
 نادر ، در 1147 شماخی و داغستان را فتح كرد و در نتیجه ی معاهده ی دیگری این دو را به ایران بازگرداند.
از طرف دیگر حسنعلی بیگ معیرالممالك از جانب شاه طهماسب به پاداش فتح های مكرر نادر، تاجی جواهرنشان و سیصد دست خلعت برای سران سپاهش فرستاد.
 نادر هم به عنوان تشكر پسر خود رضاقلی میرزا را پیش شاه به اصفهان فرستاد و تقاضا كرد تا یكی از دختران شاه سلطان حسین را به عقد او درآورد و نیابت سلطنت خراسان را به رضاقلی میرزا واگذارد.
نادر پس از لغو معاهده منعقده بین شاه طهماسب و احمد پاشا كه بر اثر آن تمامی ولایات اطراف ارس به عثمانی واگذار شده بود، به اصفهان آمد و در 1145 شاه طهماسب را خلع و طفل شیرخوارش عباس میرزا را با نام شاه عباس سوم نامزد پادشاهی كرد.
سپس شاه طهماسب را محبوس به مشهد پیش رضاقلی میرزا ، شاه عباس سوم را به قزوین فرستاد و خود با مقام نیابت سلطنت ابتدا احمد پاشا والی بغداد را منهزم ساخت، سپس قفقاز و داغستان را تسخیر كرد و تمامی نواحی شمال غربی را كه از دست رفته بود، دوباره به دست آورد.
در سال 1148 در صحرای موقان اردو زد و اعیان و بزرگان و ریش سفیدان ولایات را دعوت كرد و از آنان خواست تا بین طهماسب دوم و عباس میرزا یكی را به سلطنت انتخاب كنند.
 آنان نیز نادر را لایق سلطنت دانستند و عاقبت در 24 شوال 1148 با نام نادرشاه تاج سلطنت بر سر گذاشت.
اقدامات نادر پس از تاج گذاری، عبارت بودند از:
فتح بحرین،
تنبیه بختیاری ها،
محاصره و فتح قندهار در 1150ق،
 لشكركشی به هندوستان و جنگ معروف كرنال در 1151 كه منجر به فتح هندوستان شد.
نادر سلطنت هند را به محمدشاه واگذار كرد و محمدشاه هم جمیع نفایس و خزاین اجدادی را به شاه ایران تقدیم داشت.
 قیمت نفایسی را كه نادر از هند به دست آورد در آن زمان تا 30 میلیون لیره تخمین زده اند .
 از آن جمله بود :
تخت طاووس
 الماس معروف كوه نور
و دریای نور
نادر، دریای نور را به ایران آورد ولی كوه نور را به محمدشاه بخشید كه عاقبت توسط كمپانی هند شرقی ربوده شد و به ملكه ی انگلیس هدیه گردید.
 نادر به دست خود تاج بر سر محمد شاه گذاشت و سپس به جانب بخارا و خیوه رفت و پس از گرفتن هرات و واگذاری آن به پسر رضاقلی میرزا یعنی شاهرخ به جانب داغستان رفت.
در راه تیری به او اصابت كرد كه موجب تغییر حال بعدی او شد و به همه بدبین گردید.
گمان برد كه این عمل به تحریك رضاقلی میرزا بوده ، دستور داد كه با كارد دو چشم او را از حدقه درآوردند و از آن به بعد بنای آزار و اذیت را گذاشت.
 گفته اند:
 دستور داد مالیات بخشیده شده به مردم را كه پس از تصرف هندوستان بخشیده بود، به زور از مردم بازپس بگیرند.
در 1160 در جنگ با عثمانی ها پیروز شد و عهدنامه ای را با آنان منعقد كرد.

در همان سال رؤسای قزلباش در فتح آباد خبوشان داخل سراپرده ی نادرشده، او را كشتند.
گفته اند که برادر زاده ی نادر،علی قلی و برخی دیگر از سران قزلباش در قتل نادر و بدبینی او نسبت به فرزندش نقش اساسی داشته اند.
مدت سلطنت نادر قریب دوازده سال از 1148 تا 1160ق. بود.
پایتخت او مشهد
 از بناهای نادر، غیر از مولودخانه ی دستگرد كه محل تولدش بود، مقبره ی او در مشهد، نادرآباد در قندهار،
می توان از تعمیراتی كه در حرم حضرت رضا (ع) در مشهد كرده و باغ و تالاری كه در قزوین ساخته نام برد.
نادر آرزوی ساختن یك نیروی دریایی نیرومند برای ایران را داشت و به همین منظور از جان التن كه بعداً سمت دریابیگی نادر را یافت و برای تجارت به ایران آمده بود، خواست تا در دریای کاسپین که امروزه به نادرستی خزر گویند ،برای ایران كشتی بسازد.
پس از قتل نادر، افاغنه و ازبكان اردوی نادر را غارت كردند و به سركردگی احمدخان ابدالی به قندهار گریختند.
علیقلی خائن، برادرزاده ی نادر به سرعت به مشهد آمد و عده ای را به كلات فرستاد و خزاین نادر را ضبط كرد.
او رضاقلی میرزای نابینا و سایر شاهزادگان را به غیر از شاهرخ میرزا كشت و با لقب علیشاه یا عادلشاه، در 1160 به پادشاهی نشست.
 برادرش در اصفهان به نام ابراهیم شاه خود را پادشاه خواند، ولی به زودی به حكم برادر كور شد و شاهرخ در 1161 در مشهد پادشاه خوانده شد.
در این بین میرسیّد محمد دخترزاده شاه سلیمان صفوی كه خود را در سلطنت محق می دانست شاهرخ را دستگیر و كور كرد و خود به نام شاه سلیمان ثانی در مشهد به پادشاهی نشست. مردم او را پس از 40 روز كور كردند و باز شاهرخ نابینا را سلطان كردند.
شاهرخ به همین حال در مشهد اسماً سلطنت داشت. پس از او پسرش نادرمیرزا جای او را گرفت و نادر میرزا را در 1218 فتحعلی شاه برانداخت و سلسله افشاریه را منقرض كرد.

 ( اقبال آشتیانی، 1356، صص 710-733).


نوع مطلب : استان اذربایجان غربی  اردبیل  استان آذر بایجان شرقی  تمدن های باستانی ایران  انگور  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
Ernesto
شنبه 1 دی 1397 12:13 ق.ظ
Good day! Would you mind if I share your blog with my twitter group?
There's a lot of folks that I think would really appreciate your content.
Please let me know. Many thanks
토토안전놀이터
چهارشنبه 28 آذر 1397 09:36 ق.ظ
each time i used to read smaller articles which also clear their motive, and that is
also happening with this paragraph which I am reading at this place.
webcamgirl
دوشنبه 26 آذر 1397 04:43 ب.ظ
Wonderful work! That is the kind of info that should be shared
across the internet. Shame on Google for now not positioning this put up higher!
Come on over and talk over with my website . Thanks =)
descargar facebook
پنجشنبه 1 آذر 1397 10:45 ب.ظ
Its not my first time to go to see this site, i am browsing this web site
dailly and take fastidious data from here all the time.
Sling TV
دوشنبه 21 آبان 1397 07:46 ق.ظ
Hi my loved one! I wish to say that this article is awesome, nice written and include almost all vital infos.
I'd like to look more posts like this .
Quest Bars
جمعه 18 آبان 1397 02:35 ب.ظ
It's in point of fact a nice and useful piece of information.
I am happy that you simply shared this useful information with us.
Please stay us up to date like this. Thanks for sharing.
Health Benefits of Coconut Oil
شنبه 5 آبان 1397 02:42 ب.ظ
bookmarked!!, I love your website!
minecraft secret free download
پنجشنبه 26 مهر 1397 10:57 ب.ظ
We're a group of volunteers and opening a new scheme in our community.
Your web site provided us with useful information to work on. You have done a formidable job and
our entire group might be thankful to you.
http://penalosacosplay.us
پنجشنبه 19 مهر 1397 06:00 ق.ظ
I really like reading a post that can make people think.
Also, thanks for permitting me to comment!
minecraft free download 2018
چهارشنبه 18 مهر 1397 01:42 ق.ظ
Thanks on your marvelous posting! I actually enjoyed reading it,
you're a great author. I will be sure to bookmark your blog
and may come back down the road. I want to encourage that you continue
your great posts, have a nice holiday weekend!
minecraft
دوشنبه 16 مهر 1397 02:00 ق.ظ
This site was... how do you say it? Relevant!!
Finally I have found something that helped me.
Many thanks!
minecraft
یکشنبه 15 مهر 1397 09:10 ب.ظ
Hi, this weekend is nice designed for me, as this occasion i am reading this enormous informative article here at my home.
minecraft
جمعه 13 مهر 1397 11:38 ق.ظ
I loved as much as you'll receive carried out right here. The sketch is attractive,
your authored material stylish. nonetheless, you command get bought an nervousness over that you wish
be delivering the following. unwell unquestionably
come more formerly again since exactly the
same nearly very often inside case you shield this increase.
minecraft
سه شنبه 10 مهر 1397 08:35 ق.ظ
Hey! This is my first visit to your blog!
We are a group of volunteers and starting a new project in a community in the same niche.
Your blog provided us beneficial information to work on. You have done a outstanding job!
minecraft
دوشنبه 9 مهر 1397 09:15 ق.ظ
It's actually a nice and useful piece of info. I'm happy that you just shared this useful info with us.
Please stay us up to date like this. Thank you for sharing.
minecraft
دوشنبه 9 مهر 1397 07:31 ق.ظ
Thanks for sharing such a fastidious idea, article is nice,
thats why i have read it completely
minecraft
دوشنبه 9 مهر 1397 06:24 ق.ظ
At this time it sounds like Wordpress is the preferred blogging
platform available right now. (from what I've read) Is that what you are using on your blog?
cosplay costumes
پنجشنبه 29 شهریور 1397 03:10 ق.ظ
Hello there, I found your blog by means of Google while searching for a comparable topic,
your website came up, it seems good. I've bookmarked it in my google bookmarks.

Hello there, just became alert to your weblog through Google,
and found that it's really informative. I am going to watch out for brussels.
I'll appreciate in the event you continue this in future. Lots of folks will probably be benefited from your writing.
Cheers!
minecraft
شنبه 24 شهریور 1397 04:08 ق.ظ
Good day! This post couldn't be written any better!
Reading this post reminds me of my good old room mate! He always kept talking about this.
I will forward this post to him. Pretty sure he will have a good read.
Many thanks for sharing!
cosplay costumes
پنجشنبه 22 شهریور 1397 08:54 ب.ظ
I visited various blogs however the audio quality for audio songs present at this website
is truly fabulous.
cosplay costumes
چهارشنبه 21 شهریور 1397 11:48 ق.ظ
I have read so many articles about the blogger lovers except this paragraph is in fact a nice piece of writing, keep it up.
kenishacosplay.us
چهارشنبه 21 شهریور 1397 06:54 ق.ظ
Do you mind if I quote a few of your articles as long as I provide credit and sources back to your webpage?
My website is in the very same niche as yours and my users would really benefit from some of the information you present here.
Please let me know if this ok with you. Cheers!
cialis
سه شنبه 20 شهریور 1397 02:46 ب.ظ
Thanks for every other wonderful post. The
place else may anyone get that kind of info in such a perfect way of writing?
I have a presentation next week, and I'm at the look for
such info.
minecraft
یکشنبه 18 شهریور 1397 12:00 ب.ظ
Thanks for finally talking about >ایران ، ،تاریخ و فرهنگ ، تات ، تاکستان ، تاتی ، چهره های تات ، هنر
- افشار 1 <Loved it!
wentlingcosplay.us
یکشنبه 18 شهریور 1397 02:46 ق.ظ
I visited several sites however the audio feature for audio
songs current at this web page is truly excellent.
cosplay costumes
شنبه 17 شهریور 1397 08:07 ب.ظ
Hello, I enjoy reading through your post. I like to write a little comment to support
you.
cosplay costumes
چهارشنبه 14 شهریور 1397 09:22 ب.ظ
With havin so much content and articles do you ever run into any
problems of plagorism or copyright violation? My website has a lot of unique content I've either authored myself or outsourced but it looks
like a lot of it is popping it up all over the web without my agreement.
Do you know any solutions to help stop content from being ripped off?

I'd truly appreciate it.
kamagra
جمعه 2 شهریور 1397 01:36 ق.ظ
I quite like reading an article that will make people think.
Also, many thanks for permitting me to comment!
https://www.designspiration.net
شنبه 27 مرداد 1397 04:59 ق.ظ
Hi there, all is going fine here and ofcourse every one is
sharing data, that's in fact excellent, keep up writing.
generic viagra
پنجشنبه 25 مرداد 1397 02:13 ب.ظ
funny generic names for viagra
viagra online
para sirve medicamento sildenafil 50 mg
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30