تبلیغات
ایران ، ،تاریخ و فرهنگ ، تات ، تاکستان ، تاتی ، چهره های تات ، هنر - افشار 1
ایران ، ،تاریخ و فرهنگ ، تات ، تاکستان ، تاتی ، چهره های تات ، هنر

افشار 1

نویسنده :بهمن رحمانی
تاریخ:سه شنبه 31 شهریور 1394-08:03 ق.ظ

 فرمانروایی افشاریان

نادر از طایفه كوچك قِرْخْلو از ایل افشار است .
 افشارها دسته ای از تركمانان اند كه مقارن استیلای مغول بر تركستان از آن دیار مهاجرت كرده و در آذربایجان ساکن شدند.
 شاه اسماعیل اول آنان را در ابیورد خراسان مقیم كرد. ایل افشار تابستان را در ابیورد و زمستان را در دستجرد از محال دره گز به سر می بردند.
 پدر نادر امام قلی نام داشت. در سال  1100ق. /1067خ.  پسری به نام نذر قلی چشم به جهان گشود.
او در طفولیت پدر را از دست داد و در خدمت یكی از رؤسای افشاریه كه در حكومت ابیورد بود به خدمت مشغول شد و دختر او را به زوجیت گرفت و از این تاریخ قدم در راه ترقی نهاد.
شروع اهمیت نادر مقارن بود با ایامی كه ملك محمود سیستانی بر خراسان استیلا یافت. نادر از طرف او مأمور دفع ازبكان شد.
 در این هنگام شاه طهماسب دوم در فرح آباد مازندران بود و رضاقلی خان را مأمور دفع ملك محمود سیستانی كرد.
این دو نفر یعنی نادر و رضاقلی خان هر دو با او جنگیدند ولی هر دو شكست خوردند.
 نادر به تهیه ی سپاه پرداخت و عاقبت بر ملك محمود چیره شد.
پس از این فتح، شاه طهماسب نادر را به خدمت خود خواست.
 نادر با سردار شاه طهماسب به نام فتح علی خان قاجار قوانلو بر سر اكراد خبوشانی به اختلاف افتادند.
نادر از طهماسب خواست تا اكراد را ببخشد و از آن پس از طرف شاه طهماسب دوم، لقب طهماسب قلی یعنی چاكر طهماسب را پیدا كرد.
وی در 1139ق. مشهد را فتح كرد.
 پس از آن به فكر سركوبی افاغنه ی ابدالی افتاد و در سال 1141 در كافر قلعه، با الهیار خان حكمران ابدالی هرات جنگ كرد و پس از شكست دادن او، همچنان وی را به حكومت هرات برگزید.
در 1142، در مهماندوست دامغان اشرف غلجایی را شكست داد، و اشرف با عجله به اصفهان برگشت و در آن جا سه هزار تن از بزرگان قزلباش و اعیان صفویه را كشت.
طولی نكشید كه سپاه نادر  ‌سر رسید و در جلگه ی مورچه خورت،نزدیکی اصفهان، افاغنه را منهزم كرد و به اصفهان وارد شد.
شاه طهماسب هم كه در تهران بود به سرعت خود را به اصفهان رسانید و پس از چهل روز نادر را به دنبال اشرف به طرف شیراز فرستاد.
 نادر عاقبت سر اشرف را كه از لار به طرف قندهار در حركت بود ،در بلوچستان برید و همراه با قطعه الماس گرانبهایی كه در بازو داشت برای شاه طهماسب دوم فرستاد، و فتنه افاغنه به طور كلی برطرف شد.
نادر در این میان به دفع عثمانیان پرداخت.
 از سوی دیگر روس نمایندگانی را به جانب طهماسب فرستاد تا در رشت معاهده ای منعقد كنند و تمام اراضی ایران را كه در جنوب شهر سالیان و نهركُر( كورا ) ‌بود فوراً به ایران بازگرداندند.
 نادر ، در 1147 شماخی و داغستان را فتح كرد و در نتیجه ی معاهده ی دیگری این دو را به ایران بازگرداند.
از طرف دیگر حسنعلی بیگ معیرالممالك از جانب شاه طهماسب به پاداش فتح های مكرر نادر، تاجی جواهرنشان و سیصد دست خلعت برای سران سپاهش فرستاد.
 نادر هم به عنوان تشكر پسر خود رضاقلی میرزا را پیش شاه به اصفهان فرستاد و تقاضا كرد تا یكی از دختران شاه سلطان حسین را به عقد او درآورد و نیابت سلطنت خراسان را به رضاقلی میرزا واگذارد.
نادر پس از لغو معاهده منعقده بین شاه طهماسب و احمد پاشا كه بر اثر آن تمامی ولایات اطراف ارس به عثمانی واگذار شده بود، به اصفهان آمد و در 1145 شاه طهماسب را خلع و طفل شیرخوارش عباس میرزا را با نام شاه عباس سوم نامزد پادشاهی كرد.
سپس شاه طهماسب را محبوس به مشهد پیش رضاقلی میرزا ، شاه عباس سوم را به قزوین فرستاد و خود با مقام نیابت سلطنت ابتدا احمد پاشا والی بغداد را منهزم ساخت، سپس قفقاز و داغستان را تسخیر كرد و تمامی نواحی شمال غربی را كه از دست رفته بود، دوباره به دست آورد.
در سال 1148 در صحرای موقان اردو زد و اعیان و بزرگان و ریش سفیدان ولایات را دعوت كرد و از آنان خواست تا بین طهماسب دوم و عباس میرزا یكی را به سلطنت انتخاب كنند.
 آنان نیز نادر را لایق سلطنت دانستند و عاقبت در 24 شوال 1148 با نام نادرشاه تاج سلطنت بر سر گذاشت.
اقدامات نادر پس از تاج گذاری، عبارت بودند از:
فتح بحرین،
تنبیه بختیاری ها،
محاصره و فتح قندهار در 1150ق،
 لشكركشی به هندوستان و جنگ معروف كرنال در 1151 كه منجر به فتح هندوستان شد.
نادر سلطنت هند را به محمدشاه واگذار كرد و محمدشاه هم جمیع نفایس و خزاین اجدادی را به شاه ایران تقدیم داشت.
 قیمت نفایسی را كه نادر از هند به دست آورد در آن زمان تا 30 میلیون لیره تخمین زده اند .
 از آن جمله بود :
تخت طاووس
 الماس معروف كوه نور
و دریای نور
نادر، دریای نور را به ایران آورد ولی كوه نور را به محمدشاه بخشید كه عاقبت توسط كمپانی هند شرقی ربوده شد و به ملكه ی انگلیس هدیه گردید.
 نادر به دست خود تاج بر سر محمد شاه گذاشت و سپس به جانب بخارا و خیوه رفت و پس از گرفتن هرات و واگذاری آن به پسر رضاقلی میرزا یعنی شاهرخ به جانب داغستان رفت.
در راه تیری به او اصابت كرد كه موجب تغییر حال بعدی او شد و به همه بدبین گردید.
گمان برد كه این عمل به تحریك رضاقلی میرزا بوده ، دستور داد كه با كارد دو چشم او را از حدقه درآوردند و از آن به بعد بنای آزار و اذیت را گذاشت.
 گفته اند:
 دستور داد مالیات بخشیده شده به مردم را كه پس از تصرف هندوستان بخشیده بود، به زور از مردم بازپس بگیرند.
در 1160 در جنگ با عثمانی ها پیروز شد و عهدنامه ای را با آنان منعقد كرد.

در همان سال رؤسای قزلباش در فتح آباد خبوشان داخل سراپرده ی نادرشده، او را كشتند.
گفته اند که برادر زاده ی نادر،علی قلی و برخی دیگر از سران قزلباش در قتل نادر و بدبینی او نسبت به فرزندش نقش اساسی داشته اند.
مدت سلطنت نادر قریب دوازده سال از 1148 تا 1160ق. بود.
پایتخت او مشهد
 از بناهای نادر، غیر از مولودخانه ی دستگرد كه محل تولدش بود، مقبره ی او در مشهد، نادرآباد در قندهار،
می توان از تعمیراتی كه در حرم حضرت رضا (ع) در مشهد كرده و باغ و تالاری كه در قزوین ساخته نام برد.
نادر آرزوی ساختن یك نیروی دریایی نیرومند برای ایران را داشت و به همین منظور از جان التن كه بعداً سمت دریابیگی نادر را یافت و برای تجارت به ایران آمده بود، خواست تا در دریای کاسپین که امروزه به نادرستی خزر گویند ،برای ایران كشتی بسازد.
پس از قتل نادر، افاغنه و ازبكان اردوی نادر را غارت كردند و به سركردگی احمدخان ابدالی به قندهار گریختند.
علیقلی خائن، برادرزاده ی نادر به سرعت به مشهد آمد و عده ای را به كلات فرستاد و خزاین نادر را ضبط كرد.
او رضاقلی میرزای نابینا و سایر شاهزادگان را به غیر از شاهرخ میرزا كشت و با لقب علیشاه یا عادلشاه، در 1160 به پادشاهی نشست.
 برادرش در اصفهان به نام ابراهیم شاه خود را پادشاه خواند، ولی به زودی به حكم برادر كور شد و شاهرخ در 1161 در مشهد پادشاه خوانده شد.
در این بین میرسیّد محمد دخترزاده شاه سلیمان صفوی كه خود را در سلطنت محق می دانست شاهرخ را دستگیر و كور كرد و خود به نام شاه سلیمان ثانی در مشهد به پادشاهی نشست. مردم او را پس از 40 روز كور كردند و باز شاهرخ نابینا را سلطان كردند.
شاهرخ به همین حال در مشهد اسماً سلطنت داشت. پس از او پسرش نادرمیرزا جای او را گرفت و نادر میرزا را در 1218 فتحعلی شاه برانداخت و سلسله افشاریه را منقرض كرد.

 ( اقبال آشتیانی، 1356، صص 710-733).


نوع مطلب : استان اذربایجان غربی  اردبیل  استان آذر بایجان شرقی  تمدن های باستانی ایران  انگور  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی  انگور درختی دارویی 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
descargar facebook
دوشنبه 28 مرداد 1398 04:36 ب.ظ
I blog quite often and I truly appreciate your content.
Your article has really peaked my interest. I am going to bookmark
your website and keep checking for new details about once
a week. I opted in for your RSS feed too.
how to get help in windows 10
دوشنبه 31 تیر 1398 06:37 ق.ظ
I loved as much as you'll receive carried out right here.

The sketch is tasteful, your authored subject matter stylish.
nonetheless, you command get bought an edginess over that you wish be delivering the following.

unwell unquestionably come further formerly again as exactly the same nearly very often inside case you
shield this increase.
plenty of fish dating site
جمعه 28 تیر 1398 03:32 ب.ظ
As the admin of this site is working, no uncertainty very quickly
it will be famous, due to its quality contents.
cialis prices
جمعه 28 تیر 1398 12:44 ق.ظ
obviously like your website but you need to take a look
at the spelling on several of your posts.
A number of them are rife with spelling issues and I to find it very troublesome
to tell the reality nevertheless I'll certainly come back again.
how to get help in windows 10
چهارشنبه 26 تیر 1398 06:46 ق.ظ
I'm not sure where you're getting your information, but
great topic. I needs to spend some time learning
much more or understanding more. Thanks for fantastic
info I was looking for this information for my mission.
plenty of fish dating site
دوشنبه 24 تیر 1398 12:20 ب.ظ
Hi there, its fastidious article on the topic of media print, we all know media is a wonderful source of data.
how to get help in windows 10
شنبه 8 تیر 1398 03:35 ق.ظ
Hello there! Would you mind if I share your blog with my facebook group?
There's a lot of folks that I think would really enjoy your content.
Please let me know. Thanks
ps4 best games ever made 2019
چهارشنبه 22 خرداد 1398 04:31 ب.ظ
I'll right away clutch your rss as I can't to find your email subscription hyperlink or e-newsletter
service. Do you have any? Please allow me know so that I may subscribe.

Thanks.
hiding viagra use
یکشنبه 19 خرداد 1398 03:46 ق.ظ

Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point. You obviously know what youre talking about, why throw away your intelligence on just posting videos to your site when you could be giving us something enlightening to read?
viagra gutefrage
شنبه 18 خرداد 1398 11:21 ق.ظ

Greetings! Very useful advice in this particular article! It is the little changes that produce the largest changes. Thanks a lot for sharing!
gamefly free trial
جمعه 17 خرداد 1398 12:09 ق.ظ
Great information. Lucky me I found your site by accident (stumbleupon).

I have bookmarked it for later!
gamefly free trial
پنجشنبه 16 خرداد 1398 04:09 ق.ظ
I really like your blog.. very nice colors & theme.
Did you create this website yourself or did you hire someone to do it for you?

Plz reply as I'm looking to create my own blog and would like to know
where u got this from. thanks
free minecraft
جمعه 27 اردیبهشت 1398 07:20 ق.ظ
Hey there! I know this is kinda off topic nevertheless I'd figured I'd ask.
Would you be interested in exchanging links or maybe guest
authoring a blog post or vice-versa? My website goes
over a lot of the same subjects as yours and I feel we could greatly benefit from each other.
If you're interested feel free to send me an e-mail.
I look forward to hearing from you! Excellent blog by the way!
minecraft download for free
چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398 01:36 ق.ظ
Pretty section of content. I just stumbled upon your blog and in accession capital to claim that I get actually
enjoyed account your weblog posts. Any way I will be subscribing in your feeds and even I achievement you
access persistently fast.
g
دوشنبه 23 اردیبهشت 1398 06:07 ب.ظ
I all the time used to study post in news papers but now as I am
a user of net so from now I am using net for
articles, thanks to web.
g
دوشنبه 23 اردیبهشت 1398 01:42 ق.ظ
Fantastic items from you, man. I have have in mind your
stuff previous to and you are just extremely great.
I really like what you've received right here,
really like what you are saying and the best way
in which you assert it. You make it enjoyable and you continue to take care of to stay it sensible.

I cant wait to learn much more from you. That is actually a
wonderful web site.
g
شنبه 21 اردیبهشت 1398 12:52 ب.ظ
Heya i'm for the first time here. I came across this board and I find It really useful & it helped me
out a lot. I am hoping to present one thing again and aid others like you
aided me.
g
شنبه 21 اردیبهشت 1398 06:46 ق.ظ
Hi, I do believe this is an excellent web site.

I stumbledupon it ;) I may come back yet again since I
bookmarked it. Money and freedom is the greatest way
to change, may you be rich and continue to help other people.
download minecraft pc
جمعه 20 اردیبهشت 1398 10:36 ق.ظ
It's remarkable to visit this web page and reading the views of all friends on the topic of this post, while
I am also zealous of getting experience.
free minecraft
پنجشنبه 19 اردیبهشت 1398 07:29 ق.ظ
These are in fact enormous ideas in on the topic of
blogging. You have touched some nice factors here.
Any way keep up wrinting.
gamefly
شنبه 14 اردیبهشت 1398 07:58 ق.ظ
Great post but I was wanting to know if you could write a litte
more on this topic? I'd be very thankful if you could elaborate a
little bit further. Many thanks!
gamefly free trial
جمعه 13 اردیبهشت 1398 12:18 ق.ظ
Hi there just wanted to give you a quick heads up. The text
in your content seem to be running off the screen in Chrome.
I'm not sure if this is a formatting issue or something to do with web browser compatibility but I thought I'd post to let you know.
The layout look great though! Hope you get the issue fixed soon. Cheers
minecraft
چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398 05:01 ب.ظ
Very good article. I will be experiencing a few of these issues as well..
http://www.mirmetro.net/spb/history/01_first
چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398 04:53 ب.ظ
シャネルJ12スーパーコピー|日本シャネル時計コピー口コミのブランドコピー優良店
http://www.hksaustralia.com.au/disclaimer
سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 04:15 ق.ظ
スーパーコピーブランド販売優良店スーパーコピー時計
http://www.vrnfolk.ru/kinofond
سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 04:14 ق.ظ
大人気 美品 CARTIER カルティエ 腕時計_ブランドコピー時計_時計 スーパーコピー 優良店
minecraft
دوشنبه 2 اردیبهشت 1398 02:41 ب.ظ
This is a topic that is near to my heart... Many thanks! Where are your contact details though?
Viagra Piller
شنبه 31 فروردین 1398 05:07 ق.ظ
Can I just say what a comfort to discover somebody who truly understands what they are discussing over the internet.
You certainly understand how to bring an issue to light and make it important.
A lot more people have to look at this and understand this side
of your story. It's surprising you're not more popular given that you definitely have the gift.
Viagra Piller
چهارشنبه 28 فروردین 1398 10:52 ب.ظ
Excellent article. Keep writing such kind of info on your page.
Im really impressed by it.
Hi there, You've done an incredible job. I will definitely digg
it and in my opinion recommend to my friends.
I'm confident they will be benefited from this website.
Download site
چهارشنبه 28 فروردین 1398 02:28 ب.ظ
What's up to all, the contents present at this site are
genuinely remarkable for people knowledge, well,
keep up the good work fellows.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30