تبلیغات
ایران ، ،تاریخ و فرهنگ ، تات ، تاکستان ، تاتی ، چهره های تات ، هنر - فرهنگ و تمدن ایران زمین
ایران ، ،تاریخ و فرهنگ ، تات ، تاکستان ، تاتی ، چهره های تات ، هنر

فرهنگ و تمدن ایران زمین

نویسنده :بهمن رحمانی
تاریخ:دوشنبه 28 اردیبهشت 1394-05:09 ب.ظ

 ایرانیان نخستین ملتی بودند که امپراتوری جهانی بوجودآوردند و روح عدالت و آزاد منشی را که تا ان زمان بر بشر مجهول بود بسط و اشاعه دادند. بی گمان امپراتوری بزرگ مادها ، هخامنشیان ، اشکانیان و ساسانیان در رشد وتوسعه ی دانش پزشکی ، ریاضی ، فلسفه ، ستاره شناسی ، جغرافیا  ، هنر  ،معماری ، موسیقی ،راه ها ، دریانوردی ، بازرگانی ،فرش بافی، پارچه بافی،شیشه گری ، فلز کاری ،گسترش قلمرو و ایجاد امنیت،و.... منشا اثر بوده اند  .

 رومن گیرشمن و بیشتر مورخان این اعتقاد را دارند :

بیشتر پیشرفت های دانش ها و تمدن بشری مرهون تلاش ها و پژوهش های خردمندان و دانشمندان ایران زمین است و ایرانیان سهم بیشتری در پیشرفت های بشریت داشته اند ،سخن نخست و نوشته های مورخان این باور را اثبات می کند .

ایران از آغاز تاریخ ،  سرچشمه تاریخ ، سرچشمه نیکی و قدرت و زیبایی و فضیلت بوده و دنیا اگر از یونان هماهنگی و زیبایی و از روم قانون و هنر را آموخت  ، از ایران ترکیبی ازهر چهار تا یعنی ( هماهنگی ، زیبایی ، قانون و هنر )  را فرا گرفت .

با این که اقوام وحشی بارها به ایران حمله کردند  اما ایران استوار پای بر جا ماند و مشعل فرهنگش خاموش نشد . حملات زیادی به ایران شده است اما هیچ یک نتوانست مشعل فرهنگ ایران را خاموش کند .

هر ایرانی در طول تاریخ ثابت کرده که قوه حیاتی سر شار و زیادی دارد . ایران با انتشار فرهنگ خود به شمال شرق توانست سرکش ترین فاتحان ترکمن را به شعر فارسی علاقمند کند. امیر تیمور از کسانی بود که به شعر فارسی علاقمند شد و در سمرقند ثقلیدی دفن شده است و این نشان از فرهنگ بزرگ ایران و ایرانی است که اقوام وحشی را به فرهنگش علاقمند می شوند و این فرهنگ همان فرهنگ آریایی است .

ایران کشوری است که سهم زیادی در تمدن بشر دارد . میراث گرانبها  به جا مانده به حدی است که نمی توان آن را به قلم آورد و تمدنی که امروزه شاهد آن هستیم با قاطعیت می توان گفت که از ایران و ایرانیان متاثر شده است . ایرانیان بودند که مسئو لیت حمل تمدن بشر را بر عهده داشتند و این مشعل را به خاطر ترویج و فرا گیر شدن آن به گروه ها و اقوام مختلفی دادند .

چنانکه گریسون می گوید:

ایران فقط مشعل دار علم نبوده و بلکه مشعل خود را به اروپا سپرد و هنوز آن مشعل با نوری در خشان تر از همیشه می سوزد.

 ایران و ایرانیان در طول تاریخ گنجینه عظیمی بر تمدن جهان از نظر مادی و معنوی افزوده اند .

ایرانیان باید به خود ببالند که در تمدن جهان سهم زیادی دارند  و باید اعتراف کرد که کشور ایران گهواره تمدن بشر بوده  است .

پروفسورهرتسفلد در کتاب بررسی هنر ایران می نویسد:

 از اینکه فلات سمت شرق بین النهرین یعنی ایران در آخرین مرحله از عصر حجر یعنی در اواخر هزاره پنجم قبل از میلاد دارای یک تمدن پیشرفته بود، شکی نیست . فرهنگ تمدنی است خاص یک ملت که هیچ ملت دیگری در آن شرکت ندارد و ایران سرزمینی است با اقلیم های متفاوت و با اوضاع متغییر طبیعی .

در حدود 7000 سال قبل در دشت وسیعی که از باختر و جنوب باختری  قزوین تا ری کشیده شده است، مردمی زندگی می کردند که دارای تمدن پیشرفته ای بودند. از حفاری های که در این نواحی به عمل آمده نشان می دهد که ساکنان این ناحیه به خانه سازی و کشت گندم آشنایی داشتند،  در حالی که مردمان دیگر نواحی در جهل و نادانی بودند .

 حسن پیرنیا درکتاب ایران باستان ص 508 می نویسد:

وقتی اسکندر به ایران آمد همان طرز تفکر و حکومت را در پیش گرفته و به احترام به ایرانی ها می نگرد و به اندازه اسلوب و شیوه اداری حکومت خود را ایرانی می کند که برای بعضی محققین این عقیده حاصل می شود که تاریخ دوره اسکندر، تاریخ ایران است نه مقدونی و یونانی.

  این گفته نشان می دهد که ایران چنان فرهنگ و تمدن پیشرفته ای داشته است که دشمنش را به فرهنگ و تمدنش علاقمند می کند تا همان فرهنگ و تمدن را برای خود انتخاب می کند.

در دنیا نخستین مرکز یا مدرسه طب را داریوش بزرگ پادشاه ایران در یکی از کشورهای تابعه مصر تاسیس کرد.

در زمان اردشیر دوم هخامنشی بود که سازمانی برای اطباء و جراحان وجود داشت.

این نشان می دهد که ایران و ایرانیان نخستین کسانی و کشوری بودند که با پزشکی آشنا شدن و در این زمینه نسبت به دیگر کشورها برتر شدند و این ایرانیان بودند که در جهان برای پزشکی مقام ارجمندی قائل شدند .

در زمان ساسانیان دانشگاه گندی شاپور را درست کردند که مرکز آموزش پزشکی و درمان بیماران بود . ایرانیان نخستین بار در آنجا  به تاسیس بیمارستان پرداختند . در حالیکه درهمان دوران،در بخش هایی از اروپا را اقوام وحشی فرا گرفته بود و علم و      دانش در آنجا جایی نداشت.

در همان زمان بود که امپراتوری بیزانس به حکم تعصب دینی دانشگاه آتن را تعطیل کرد .اما ایران پناهگاه علماء بود و علم و دانش در ایران فراگیر شده بود و از نظر علم و دانش در آن زمان در جهان رتبه اول را داشت و رقیب بسیار جدی برای ایران پیدا نشده بود.

 پروفسور پوپ :

 
هنر هدیه دائم ملت ایران به تاریخ جهان بوده است . ایران در بسیاری موارد در مقایسه با کشور های جهان برتری تام یافته است و بسیاری از وجوه هنرمندانه تعبیر و بیان را به وجود اورده که سهم گرانبهایی از میراث هنری جهانست.
 
این سخن پوپ نشان می دهد که ایران و ایرانیان بازهم اولین کشور و مردمانی بودند که به هنر روی آوردند و آن را در دنیا فراگیر کردن و ایرانیان در هنر هم برتری یافته بودند وهم در زمینه هنر رتبه اول را داشته اند.

 از دیدگاه پروفسور پوپ صفات خاص هنر ایران آن است که به زندگی پیوند نزدیک دارد و در همه دوران باستان هنر ایران نیروهایی آسمانی می جوید و ایرانیان برای زیبایی مقامی بلند قائل بودند.  هنر ایران بهترین هنر در جهان بوده است .

فرهنگ ایرانی عبارتست از تخصص کامل و تمرکز تمام قوای روحی، نبوغ ملی  و هنر ایرانی بر تزیین و پیراییدن و آراییدن . با این حال هنر ایرانی قائده ایجاد آثار قوی و عظیم را نیز می شناخت  و کاوشهای علمای اروپایی و آمریکایی  و تاریخ تمدن بشر ایران در ظرف شش هزار سال هنر را داشته و دارد .

ایران در میان کشورهای شرقی یگانه کشوری است که الهامات هنری را به اروپا بخشید ایران .

استیون انس مان  درباره ی  نفوذ ایران در تمدن اروپایی می گوید:

بطور کامل هیچ یک از صنعت و هنر اروپایی قرون وسطی یافت نمی شد  که نفوذ و تاثیر دوره ساسانی در آن دیده نشود. و هنرهای مغرب که این همه از آن صحبت می شود، هرگز بدون کمک و دستیاری ایران ترقی نمی کرد و رونق و شکوه نمی یافت.

پروفسور پوپ می گوید :

  در قرن ششم  م. فلات ایران افکار و فنونی از خود ظاهر کرده که کمک به متمدن نمودن بشر کرده است و می کند.                                                               

 هنرمندان ایرانی در رسم نمودن اشکال سرمشق دیگر کشورها بوده و هستند  که از این کشورها عثمانی را می توان نام برد اشکال گیاهی که بوسیله هنرمندان ایرانی رسم می شد و بسیار شبیه تر از مصنوعات باطل طبیعی خود بود.هنرمندان ترک های عثمانی را به تقلید و اقتباس از ایرانیان وادار کردند .

برای این که مزیت هنری ایران ثابت شود :

کافی است منسوجات  و پارچه های گرانبهایی که از قرن دهم و یازدهم باقی مانده است مراجعه کنیم  که زیبایی های نقاشی ایران و ایرانی و هنر ایران و ایرانی را می توان در آن یافت یا دید.

دویست سال پیش از بعثت پیغمبر اسلام  ، در کاره( حیره) ،  پایتخت کشوری عربی که بوسیله سلسله لخمی در کنار فرات تاسیس شد . پادشاهان این محل که سال ها دست نشانده ساسانیان بودند . در اداره سرزمین خود از دربار ساسانیان را تقلید می کردند  و از کالاهایی ایرانی  که خوششان می آمد، می خریدند و می بردند .واژه ها ونام های  این اجناس حتی در قدیمی ترین ادبیات اعراب به کار رفته است . اعراب کارها و رفتارهای ساسانیان را تقلید می کردند و در کشور خود انجام می دادند و می خواستن مانند ایران در همه زمینه ها پیشرفت کنند.
 شاید داستان زد مشهور زیر از همین قضیه ناشی شده است.زیرا که از قدیم  گفته اند:
 شتر در خواب بیند پنببه دانه !
زیرا که تازان در بیابان ها و صحراها می زیستند و جز شتر و شمشیر که آنهم ابزار غارت و کشتار  کاروان ها ویا قبیله های ناتوان بود ، چیزی نداشتند و در اندیشه روز های خوش بودند.این نادان ها ما را بدبخت کرده اند. بعد از حمله این تازیان بود که ایران سیر نزولی به خود گرفت  و  هرگز نتوانست کمر راست کند .بسیار کم پیشرفت کرده  و می کند.یورش مغول ها و حکومت های ناتوان و غارتگر دیگر ومهمتر از همه خیانت و وطن فروشی برخی، از عوامل رکود و پسرفت ایران بوده است.

 شاید مهترین کالایی که اعراب از ایران دریافت داشتند، کاغذ بود. روایت است منصور خلیفه عباسی وقتی خبر دار شد در ایران کاغذ می سازند به انبار دار خود دستور داد تا کاغذ مصری بی کفایت موجود در انبار را بفرشند وآنگاه وی اعلام کرد که وی از ایرانیان پیروی کرده و فقط کاغذ ساخت  ایران را مصرف خواهد کرد و به نوعی خواست تا با ایرانیان ارتباط داشته باشد تا پیشرفت کنند و شاید طریقه ساخت کاغذ را یاد بگیرند و دیگر به کالاهای دیگر کشور ها محتاج نباشند.

پیرنیا می نویسد:

  اعراب وقتی دولت ساسانی را در ایران نابود می کنند، از آنچه در ایران می بینند، مخصوصا از طرز اداره کردن ساسانیان  در حیرت فرو می روند . تا زمان عبدالملک مروان هرچه که اقتباس می کنند، ایرانی است . بعد از عبدالملک مروان باز دیری نمی گذر که خلفای بنی عباس به دست ایرانیان روی کار می آیند و قدرت را در دست می گیرند  و این دفعه خلفات عباسی  بقدری شبیه ساسانیان است که گویی دولت ساسانیان بعد از 130 سال روی کار آمده و قدرت را در دست گرفته و بر ایران و ایرانیان حکومت می کند.

در داخل خانه نیز اثاثیه ی مختلفی مانند میز و صندلی و پشتی ..... از ایران وارد می شد  و در آشپزخانه نیز به همین منوال بود دستور العمل طبخ غذاهای ایرانی که از اسرار خانم های خانه دار ایران بود، در خانه های اعراب نادان نیز باب می شد .

این اثاثیه ایرانی به بازار های عربستان راه یافتند و اعراب نادان که تو عمرشان چنین چیزهای ندیده بودند ، طالب این کالاها شدند و از این کالاها خوششان آمد و هرچی از کالاهای ایرانی را می دیدند می خریدند  و به خانه های خود می بردند .

- یونان را بنیان گذار علم در جهان می دانند ! ؟

ولی قرنها قبل از اینکه یونان تمدنی داشته باشد، یا با کلمه تمدن و فرهنگ مردمان آشنا شوند، در بین النهرین و اکنون آن سرزمینی که اکنون آن را ایران می نامند  علوم مختلفی از جمله پزشکی و دام پزشکی رواج داشته است و دارد .

ویل دورانت   در تاریخ تمدن می نویسد  :

تمدن ایران  اگرچه از برخی جهات نه چندان برتر از تمدن یونان آن عصر بوده و در پیرامون یونان تمدن های بوده مانند تمدنهای مصر و کرت و بین النهرین که یونان ارکان صناعت و علم و هنر خود را از آنها فرا گرفت  و به هیئت درخشان ترین تصور تاریخ در آورد .

به همین سبب ادعا کردند که یونانیان بنیان گذار علم در جهان بوده و هستند،  در حالی که این طور نیست !

 با مراجعه به تاریخ می توان دریافت که آن زمانی که ایران و ایرانی علم را پایه گذاری می کردند، یونان یا حتی دیگر نقاط اروپا را تعصبات دینی فرا گرفته بود و حتی  به خاطر تعصبات دینی در زمان امپراتوری بیزانس حکم به بستن دانشگاه آتن دادند .

پس می توان نتیجه گرفت که ایران و ایرانیان نخستین کشور و مردمانی بودند که علم را پایه گذاری  کردند و ادعای یونانیان درست نیست .
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
dating site
سه شنبه 8 مرداد 1398 01:18 ب.ظ
With havin so much written content do you ever run into any problems of
plagorism or copyright violation? My website has a lot of completely unique content I've either written myself or outsourced but it seems a lot of it is popping
it up all over the web without my permission. Do you know any
ways to help stop content from being ripped off? I'd genuinely appreciate it.
how to get help in windows 10
دوشنبه 31 تیر 1398 10:37 ق.ظ
Hey I know this is off topic but I was wondering if
you knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates.
I've been looking for a plug-in like this for quite some time
and was hoping maybe you would have some experience with something
like this. Please let me know if you run into anything.

I truly enjoy reading your blog and I look forward
to your new updates.
how to get help in windows 10
شنبه 8 تیر 1398 06:49 ق.ظ
Hey! Do you know if they make any plugins to protect against hackers?
I'm kinda paranoid about losing everything I've
worked hard on. Any recommendations?
tinyurl.com
دوشنبه 27 خرداد 1398 02:07 ب.ظ
We're a gaggle of volunteers and opening a brand new scheme in our community.
Your site provided us with helpful information to work on. You
have done a formidable activity and our whole group will probably be thankful to you.
quest bars cheap
شنبه 25 خرداد 1398 03:20 ق.ظ
I am extremely inspired along with your writing skills
and also with the format in your weblog. Is this a paid
subject or did you customize it yourself? Either way stay up the excellent
high quality writing, it is rare to see a nice blog like this one nowadays..
side effect of viagra 100mg
یکشنبه 19 خرداد 1398 03:46 ق.ظ

WOW just what I was searching for. Came here by searching for %keyword%
where is viagra made
شنبه 18 خرداد 1398 11:22 ق.ظ

Great blog here! Additionally your website quite a bit up fast! What host are you the usage of? Can I get your affiliate link to your host? I want my site loaded up as quickly as yours lol
gamefly free trial
چهارشنبه 15 خرداد 1398 07:54 ق.ظ
Hello There. I found your blog the use of msn. That is an extremely
neatly written article. I'll make sure to bookmark it and come back to read extra of your useful information. Thanks for the post.
I will certainly comeback.
gamefly free trial
یکشنبه 12 خرداد 1398 11:22 ب.ظ
Hey! I could have sworn I've been to this site before but after browsing through some of the
post I realized it's new to me. Anyhow, I'm definitely happy I found it
and I'll be book-marking and checking back frequently!
gamefly free trial
شنبه 11 خرداد 1398 01:23 ب.ظ
whoah this weblog is great i love reading your posts.
Stay up the great work! You recognize, many
people are looking around for this info, you could help them
greatly.
how to get help in windows 10
سه شنبه 7 خرداد 1398 09:52 ب.ظ
Having read this I believed it was extremely enlightening.
I appreciate you taking the time and energy to put this content together.
I once again find myself spending way too much time
both reading and posting comments. But so what, it was still worthwhile!
download minecraft for free
جمعه 27 اردیبهشت 1398 06:31 ب.ظ
It's a shame you don't have a donate button! I'd without a doubt donate to
this fantastic blog! I suppose for now i'll settle for book-marking
and adding your RSS feed to my Google account.
I look forward to new updates and will talk
about this site with my Facebook group. Talk soon!
how to download minecraft free
جمعه 27 اردیبهشت 1398 08:24 ق.ظ
Someone necessarily assist to make significantly posts I'd state.
This is the very first time I frequented your website page and thus far?

I amazed with the research you made to make this particular post amazing.
Fantastic task!
minecraft download
چهارشنبه 18 اردیبهشت 1398 02:45 ب.ظ
Hi there! I'm at work surfing around your blog from my new iphone 3gs!
Just wanted to say I love reading your blog and look forward to all your posts!
Carry on the outstanding work!
gamefly
پنجشنبه 12 اردیبهشت 1398 05:19 ب.ظ
Hey There. I found your blog using msn. This is a really well
written article. I'll be sure to bookmark it and come back to read more of your useful
info. Thanks for the post. I will definitely comeback.
minecraft
شنبه 17 فروردین 1398 05:38 ق.ظ
What's Going down i'm new to this, I stumbled upon this I've found It positively useful and it has helped me out loads.
I am hoping to contribute & assist different customers like its
aided me. Great job.
minecraft
پنجشنبه 1 فروردین 1398 09:14 ب.ظ
Heya! I just wanted to ask if you ever have any issues with hackers?
My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing many months of hard work due to no
back up. Do you have any solutions to prevent hackers?
What Equipment is Needed for Sling TV
جمعه 25 آبان 1397 10:43 ب.ظ
I know this if off topic but I'm looking into starting my own blog and
was curious what all is needed to get setup? I'm assuming having a blog like yours would cost a pretty penny?
I'm not very web savvy so I'm not 100% positive. Any recommendations or advice
would be greatly appreciated. Kudos
Quest Bars
جمعه 18 آبان 1397 03:16 ب.ظ
Normally I don't learn post on blogs, however I wish to
say that this write-up very forced me to take a look at and do it!
Your writing style has been amazed me. Thanks, quite nice post.
descargar facebook
یکشنبه 13 آبان 1397 07:22 ب.ظ
Descargar facebook http://twitter.com/descargar_hq descargar
facebook
My partner and I absolutely love your blog and find most of your post's to be
exactly what I'm looking for. Does one offer guest
writers to write content to suit your needs? I wouldn't mind writing a post or elaborating on most of the subjects you write about here.
Again, awesome website! Descargar facebook http://twitter.com/descargar_hq descargar
facebook
Health Benefits of Coconut Oil
پنجشنبه 3 آبان 1397 02:46 ق.ظ
Hi! I could have sworn I've visited your blog before but after browsing through a few of the posts I realized it's new to
me. Regardless, I'm definitely happy I came across it and I'll be bookmarking it and checking back often!
Coconut Oil Benefits
سه شنبه 1 آبان 1397 09:43 ق.ظ
Wonderful blog! I found it while surfing around on Yahoo
News. Do you have any tips on how to get listed in Yahoo
News? I've been trying for a while but I never seem
to get there! Cheers
minecraft secret free download
جمعه 27 مهر 1397 01:42 ق.ظ
We stumbled over here from a different website and thought I might check
things out. I like what I see so i am just following you. Look forward to looking over
your web page yet again.
minecraft free download 2018
چهارشنبه 18 مهر 1397 01:18 ق.ظ
If some one wants to be updated with latest technologies afterward he must be pay
a visit this web site and be up to date daily.
minecraft free download 2018
سه شنبه 17 مهر 1397 06:14 ق.ظ
Hello to every one, the contents existing at this site are actually awesome
for people knowledge, well, keep up the nice work fellows.
minecraft
جمعه 13 مهر 1397 09:27 ب.ظ
Yesterday, while I was at work, my cousin stole my iPad and tested to see if it can survive a 25 foot drop,
just so she can be a youtube sensation. My iPad is now broken and she has 83 views.
I know this is totally off topic but I had to share it with someone!
How do you get a growth spurt?
پنجشنبه 16 شهریور 1396 03:56 ق.ظ
Excellent post however , I was wanting to know if you could write
a litte more on this subject? I'd be very thankful if you could elaborate a little bit more.

Many thanks!
Why do they call it the Achilles heel?
شنبه 31 تیر 1396 08:33 ق.ظ
Hi friends, how is everything, and what you wish for to say about this paragraph,
in my view its really awesome in support
of me.
Ashly
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 03:42 ب.ظ
My developer is trying to persuade me to move to .net from PHP.
I have always disliked the idea because of the expenses.

But he's tryiong none the less. I've been using
WordPress on various websites for about a year and am concerned about switching to another
platform. I have heard fantastic things about blogengine.net.

Is there a way I can transfer all my wordpress content
into it? Any kind of help would be really appreciated!
manicure
چهارشنبه 13 اردیبهشت 1396 05:27 ب.ظ
Everything composed made a ton of sense. However, what about
this? suppose you added a little content?

I mean, I don't wish to tell you how to run your blog, but suppose you added something that grabbed a person's attention? I mean ایران ، ،تاریخ و فرهنگ ، تات ، تاکستان ، تاتی ، چهره های تات ، هنر - فرهنگ و تمدن ایران زمین
is kinda plain. You should look at Yahoo's home page and watch how they write article
titles to grab people to click. You might try adding a video or a picture or two to get
readers interested about what you've got to say.

Just my opinion, it could make your posts a little livelier.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30